Hình chiếu vuông góc

8 kết quả phù hợp trong mục Hình chiếu vuông góc
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình chính tắc cuả Elip

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng (d) có phương trình: x – 2 y + 3 = 0 và hai điểm
A (4;1) và B (0; –2).
1/ Tìm độ dài các cạnh của tam giác OAB.
2/ Tìm tọa độ điểm C là hình chiếu vuông góc của A trên đường thẳng (d)
3/ Lập phương trình chính tắc cuả Elip ( E) qua A và B

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình chóp tứ giác

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a , góc giữa cạnh bên với mặt đáy bằng 45^{circ} . Gọi O là giao điểm hai đường chéo AC và BD , I là trung điểm cạnh BC , H là hình chiếu vuông góc của O trên SI .
1. CMR : (SAC) vuông góc (SBD)
2. CMR : OH vuông góc (SBC) và tính khỏang cách từ O đến (SBC)
3. Tính khỏang cách giữa hai đường thẳng AD và SC

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính góc giữa hai mặt phẳng

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy, SA = asqrt{2} . Gọi E, F lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên các cạnh SB và SD.
a) Chứng minh BC (SAB).
b) Chứng minh rằng: (SAC) (SBD) .
c) Chứng minh rằng: SC (AEF).
d) Tính góc giữa SC và mp (SAB) .
e) Tính góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD) .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

tìm hình chiếu vuông góc của đường thẳng (d) lên mặt phẳng (P)

Trong không gian tọa độ Oxyz tìm hình chiếu vuông góc của đường thẳng (d) lên mặt phẳng (P), biết:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

lập phương trình hình chiếu vuông góc của đường thẳng (d) lên mặt phẳng (P) biết

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, lập phương trình hình chiếu vuông góc của đường thẳng (d) lên mặt phẳng (P) biết: 1. Chứng minh rằng (d) cắt (P) và không vuông góc với (P), từ đó xác định tọa độ giao điểm I của (d) và (P)2. Lập phương trình đường thẳng là hình chiếu vuông góc của đường thẳng (d) lên mặt phẳng (P)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

lập phương trình hình chiếu vuông góc của đường thẳng (d)

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, lập phương trình hình chiếu vuông góc của đường thẳng (d) lên mặt phẳng (P) biết:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình hình chiếu vuông góc

Cho mặt phẳng và đường thẳng ; Viết phương trình hình chiếu vuông góc của lên .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình chính tắc của hình chiếu vuông góc của đường thẳng

Trong không gian với hệ tọa độ trực chuẩn ta xét đường thẳng có phương trình: và mặt phẳng có phương trình: Viết phương trình chính tắc của hình chiếu vuông góc của đường thẳng trên mặt phẳng


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay