Hình chiếu

31 kết quả phù hợp trong mục Hình chiếu
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt phẳng

Câu 1 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho .
1) Chứng minh 3 điểm A,B,C không thẳng hàng. Viết phương trình mặt phẳng .
2) Tìm toạ độ hình chiếu vuông góc của gốc toạ độ O lên mặt phẳng .
Câu 2 Tìm số phức liên hợp của số phức z biết rằng: .
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình chính tắc cuả Elip

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng (d) có phương trình: x – 2 y + 3 = 0 và hai điểm
A (4;1) và B (0; –2).
1/ Tìm độ dài các cạnh của tam giác OAB.
2/ Tìm tọa độ điểm C là hình chiếu vuông góc của A trên đường thẳng (d)
3/ Lập phương trình chính tắc cuả Elip ( E) qua A và B

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình chính tắc cuả Elip

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng (d) có phương trình: x – 2 y + 3 = 0 và hai điểm
A (4;1) và B (0; –2).
1/ Tìm độ dài các cạnh của tam giác OAB.
2/ Tìm tọa độ điểm C là hình chiếu vuông góc của A trên đường thẳng (d)
3/ Lập phương trình chính tắc cuả Elip ( E) qua A và B

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình chính tắc của elip

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng (d) có phương trình: x – 2 y + 3 = 0 và hai điểm

A (4;1) và B (0; –2).

1/ Tìm độ dài các cạnh của tam giác OAB.

2/ Tìm tọa độ điểm C là hình chiếu vuông góc của A trên đường thẳng (d)

3/ Lập phương trình chính tắc cuả Elip ( E) qua A và B

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình chóp tứ giác

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a , góc giữa cạnh bên với mặt đáy bằng 45^{circ} . Gọi O là giao điểm hai đường chéo AC và BD , I là trung điểm cạnh BC , H là hình chiếu vuông góc của O trên SI .
1. CMR : (SAC) vuông góc (SBD)
2. CMR : OH vuông góc (SBC) và tính khỏang cách từ O đến (SBC)
3. Tính khỏang cách giữa hai đường thẳng AD và SC

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích khối chóp

Cho khối chóp S.ABC có đường cao SA= 2a,tam giác ABC vuông ở C có AB=2a,góc CAB bằng 30^{circ}.Gọi H là hình chiếu của A trên SC.
1)Mặt phẳng HAB chia khối chóp thành hai khối chóp.Kể tên hai khối chóp có đỉnh H;
2) Tính diện tích tam giác ABC;
3)Tính thể tích khối chóp S.ABC;
4)Chứng minh

Resized Image
5)Tính thể tích khối chóp H.ABC

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác

a) Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy cho tam giác ABC có diện tích bằng 3/2 . Biết A(2; - 3), B(3; - 2) và trọng tâm G thuộc đường thẳng d có phương trình: 3x–y–8=0.
Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC.
b) Trong mặt phẳng cho đường tròn (C) có tâm O, bán kính R và đường thẳng d tiếp xúc với (C) tại điểm A cố định. Từ điểm M nằm trên mặt phẳng và ngoài đường tròn (C) kẻ tiếp tuyến MT tới đường tròn (C) (T là tiếp điểm). Gọi H là hình chiếu vuông góc của M lên d.
Chứng minh rằng đường tròn tâm M có bán kính MT luôn tiếp xúc với một đường tròn cố định khi M di động trên mặt phẳng sao cho: MT = MH.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính góc giữa hai mặt phẳng

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy, SA = asqrt{2} . Gọi E, F lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên các cạnh SB và SD.
a) Chứng minh BC (SAB).
b) Chứng minh rằng: (SAC) (SBD) .
c) Chứng minh rằng: SC (AEF).
d) Tính góc giữa SC và mp (SAB) .
e) Tính góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD) .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về tiếp tuyến của đường tròn

a) Cho tam giác ABC vuông tại A, BC =10cm, góc C bằng 30^{circ}, kẻ đường cao AH. Tính AB,BH.
b) Từ điểm A trên đường thẳng d ở ngoài đường tròn (O;R) kẻ 2 tiếp tuyến AB,AC với đường tròn. Gọi E là hình chiếu của O trên d, OE cắt BC tại F.
1. Chứng minh OA Resized Image BC
2. Chứng minh OE.OF = R^{2}

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính diện tích tứ giác- hình học 9

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH chia cạnh huyền BC thành hai đoạn BH, CH có độ dài lần lượt là 4cm, 9cm. Gọi D và E lần lượt là hình chiếu của H trên AB và AC.
a/ Tính độ dài đoạn thẳng DE.
b/ Các đường thẳng vuông góc với DE tại D và tại E lần lượt cắt BC tại M và N. Chứng minh M là trung điểm của BH và N là trung điểm của CH.
c/ Tính diện tích tứ giác DENM.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình chiếu của điểm

Cho vuông tại . Điểm di động trên đường thẳng di động trên đường thẳng . Tìm tập hợp hình chiếu vuông góc của lên
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định hình chiếu của 1 điểm

Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho điểm , và mặt phẳng .a) Xác định hình chiếu của trên .b) Viết phương trình mặt phẳng qua và chứa đường thẳng:.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh tam giác đều

Trong không gian với hệ tọa độ cho điểm .a) Viết phương trình mặt phẳng qua và vuông góc với đường thẳng .b) Mặt phẳng ở câu a) cắt trục lần lượt tại . Chứng minh là tam giác đều.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

ìm hình chiếu của điểm P

Tìm hình chiếu của điểm lên mỗi đường thẳng :a) b) c)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tham số

Cho điểm và đường thẳng a) Viết phương trình tham số của .b) Gọi là hình chiếu của trên .Tìm tọa độ .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

tìm hình chiếu vuông góc của đường thẳng (d) lên mặt phẳng (P)

Trong không gian tọa độ Oxyz tìm hình chiếu vuông góc của đường thẳng (d) lên mặt phẳng (P), biết:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định tọa độ hình chiếu vuông góc của A lên đường thẳng (d)

Trong không gian hệ tọa độ Oxyz cho A(1; 2; -1) và đường thẳng (d) có phương trình: Xác định tọa độ hình chiếu vuông góc của A lên đường thẳng (d)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

lập phương trình hình chiếu vuông góc của đường thẳng (d) lên mặt phẳng (P) biết

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, lập phương trình hình chiếu vuông góc của đường thẳng (d) lên mặt phẳng (P) biết: 1. Chứng minh rằng (d) cắt (P) và không vuông góc với (P), từ đó xác định tọa độ giao điểm I của (d) và (P)2. Lập phương trình đường thẳng là hình chiếu vuông góc của đường thẳng (d) lên mặt phẳng (P)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

lập phương trình hình chiếu vuông góc của đường thẳng (d)

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, lập phương trình hình chiếu vuông góc của đường thẳng (d) lên mặt phẳng (P) biết:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc

Cho ba điểm . Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của lên , từ đó suy ra tọa độ điểm là điểm đối xứng với qua


< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay