hình chóp đều

1 kết quả phù hợp trong mục hình chóp đều
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh tứ giác là hình chóp đều

Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a.
a) Chứng minh A.BDA’ và C’.BDA’ là các hình chóp đều.
b) Chứng minh CC’ vuông góc với (BDA’) tại trọng tâm tam giác BDA’
b) Tính khoảng cách giữa hai đường chéo nhau là BD và CC’.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay