Hình chóp tam giác đều

3 kết quả phù hợp trong mục Hình chóp tam giác đều
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp tam giác đều Tìm điều kiện Chứng tỏ khi đó tâm mặt cầu nội tiếp và ngoại tiếp trùng nha

Cho hình chóp tam giác đều có cạnh đáy là , đường cao . Mặt phẳng qua a) Tìm điều kiện của để cắt cạnh tại . Tính diện tích b) Tính theo để chia hình chóp theo hai phần có thể tích bằng nhau. Chứng tỏ khi đó tâm mặt cầu nội tiếp và ngoại tiếp trùng nhau
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định góc nghiêng giữa mặt bên và đáy hình chóp. Xác định giá trị của k để bài toán giải được.

  Cho hình cầu nội tiếp một hình chóp tam giác đều. Biết tỉ số thể tích hình chóp và thể tích hình cầu bằng . Xác định góc nghiêng giữa mặt bên và đáy hình chóp. Xác định giá trị của để bài toán giải được.


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay