Hình chóp tam giác

14 kết quả phù hợp trong mục Hình chóp tam giác
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm thể tích khối tứ diện

Cho chóp tam giác đều S.ABC; AB =sqrt{5} cm; SA = 7,5 cm. Điểm M thuộc miền tam giác ABC; kẻ MA’ song song với SA, cắt mặt phẳng (SBC) tại A’; MB’ song song với SB, cắt mặt phẳng (SAC) tại B’; MC’ song song với SC, cắt mặt phẳng ( SAB) tại C’. Tìm giá trị lớn nhất của thể tích khối tứ diện MA’B’C’.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng giao tuyến của hai mặt phẳng (ABC),(CMN) song song với AB

Cho hình chóp tam giác .Trên các cạnh theo thứ tự lấy hai điểm sao choChứng minh rằng giao tuyến của hai mặt phẳng song song với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp tam giác đều Tìm điều kiện Chứng tỏ khi đó tâm mặt cầu nội tiếp và ngoại tiếp trùng nha

Cho hình chóp tam giác đều có cạnh đáy là , đường cao . Mặt phẳng qua a) Tìm điều kiện của để cắt cạnh tại . Tính diện tích b) Tính theo để chia hình chóp theo hai phần có thể tích bằng nhau. Chứng tỏ khi đó tâm mặt cầu nội tiếp và ngoại tiếp trùng nhau
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hình chóp Chứng minh rằng đồng quy Chứng minh vuông góc

Hình chóp là tam giác không vuông. Gọi là trực tâm các tam giác a) Chứng minh rằng đồng quyb) Chứng minh rằng c) Chứng minh rằng d) Đường thẳng cắt đường thẳng tại . Chứng minh rằng tứ diện có các cạnh đối diện vuông góc
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trong mặt phẳng cho tam giác nhọn chứng minh vuông góc

Trong mặt phẳng cho tam giác nhọn Trong đường thẳng vuông góc với tại điểm ta lấy một điểm khác với Gọi theo thứ tự là các đường cao kẻ từ đỉnh của các tam giác cắt tại điểm Chứng minh Chứng minh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trong mặt phẳng cho tam giác cân chứng minh vuông góc

Trong mặt phẳng cho tam giác cân , đỉnh .Trên đường vuông góc với kẻ từ , có một điểm .Gọi là trung điểm của là hình chiếu của trên Chứng minh Chứng minh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

minh vuông góc Cho hình chóp có cạnh vuông góc với mặt đáy

Cho hình chóp có cạnh vuông góc với mặt đáy là các đường cao của tam giác là đường cao của tam giác .Gọi theo thứ tự là trực tâm của tam giác và tam giác Chứng minh :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Hãy dựng đoạn vuông góc chung

Cho hình chóp và vuông góc với mặt phẳng ,đáy là tam giác vuông cân tại với .Gọi là trung điểm của Hãy dựng đoạn vuông góc chung của Tính độ dài đoạn vuông góc chung của
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

Cho hình chóp đáy là tam giác vuông tại Tính khoảng cách từ tới mặt phẳng Tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp S.ABC, trong đó đáy ABC là tam giác vuông tại C hai mặt bên (SAC),(SAB) cùng vuông góc với đáy ABC

Cho hình chóp , trong đó đáy là tam giác vuông tại , hai mặt bên cùng vuông góc với đáy . Gọi lần lượt là hình chiếu của trên . Chứng minh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp tam giác S.ABC đáy là tam giác đều cạnh Chứng minh mặt phẳng (SAI) vuông góc với mặt phẳng (SBC)

Cho hình chóp tam giác đáy là tam giác đều cạnh , còn vuông góc với mặt đáy . Gọi là trung điểm .Chứng minh mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về Tam diện

Cho góc tam diện vuông . Trên lấy lần lượt các điểm .. Chứng minh rằng tam giác có ba góc nhọn.. Gọi là trực tâm tam giác . Hãy tính theo Chứng minh rằng bình phương diện tích tam giác bằng tổng bình phương diện tích các mặt còn lại của tứ diện
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định góc nghiêng giữa mặt bên và đáy hình chóp. Xác định giá trị của k để bài toán giải được.

  Cho hình cầu nội tiếp một hình chóp tam giác đều. Biết tỉ số thể tích hình chóp và thể tích hình cầu bằng . Xác định góc nghiêng giữa mặt bên và đáy hình chóp. Xác định giá trị của để bài toán giải được.


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay