Hình chóp tứ giác

27 kết quả phù hợp trong mục Hình chóp tứ giác
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bài tập hình chóp tứ giác

Cho hình chóp tứ giác đáy là hình vuông cạnh vuông góc với đáy và Tính góc giữa Gọi là trung điểm của .Tính góc giữa hai đường thẳng Tính góc giữa hai đường thẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh (SIJ)//(ABCD)

Cho hình chóp đáy là hình bình hành.một mặt phẳng cắt các cạnh lần lượt tại các điểm . Gọi là giao điểm của là giao điểm của Chứng minh suy ra Mặt phẳng phải thỏa mãn điều kiện gì để tứ giác là hình bình hành
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD),(SBC)

Cho hình chóp đáy là một lửa lục giác đều. Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng Chứng minh rằng rằng giao tuyến của hai mặt phẳng thì song song với mặt phẳng đáy hình chóp Một mặt phẳng chứa cắt theo thứ tự tại hai điểm Thiết diện là hình gì ?Mặt phẳng phải thỏa mãn điều kiện gì để là hình bình hành
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh PQ//MN

Cho hình chóp tứ giác .Gọi là giao điểm của hai đường thẳng . Một mặt phẳng song song với đường thẳng cắt các cạnh theo thứ tự tại các điểm . Chứng minh
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Tính khoảng cách Tính góc giữa mặt bên và mặt đáy của hình chóp

Cho hình chóp có tất cả các cạnh bằng 1. Tính khoảng cách tử đến mặt phẳng 2. Tính góc giữa mặt bên và mặt đáy của hình chóp 3. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp . Hai đường chéo Chứng minh rẳng song song

Cho hình chóp . Hai đường chéo của đáy cắt nhau tại . Gọi lần lượt là trung điểm của 1. Chứng minh rẳng song song với mặt phẳng 2. Gọi là mặt phẳng đi qua , song song với . Tìm thiết diện khi cắt hình chóp bởi mặt phẳng . Thiết diện là hình gì?
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Tìm điều kiện Thiết diện này là hình gì?

Cho hình chóp có đáy là hình thang với các cạnh đáy . Gọi là trung điểm là trung điểm là trọng tâm tam giác 1. Dựng thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng . Thiết diện này là hình gì?2. Tìm điều kiện của để thiết diện là hình bình hành
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Tìm quỹ tích giao điểm Chứng minh rằng là hình thang

Cho hình chóp có đáy là hình bình hành. là điểm tùy ý trên cạnh (). Gọi là mặt phẳng qua và song song với cắt theo thứ tự tại 1. Chứng minh rằng là hình thang2. Tìm quỹ tích giao điểm của khi di động trên cạnh
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp có đáy là hình bình hành Tính tỉ số

Cho hình chóp có đáy là hình bình hành tâm . Gọi là trung điểm là trung điểm . Xác định giao điểm của và mặt phẳng . Tính tỉ số
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp đáy là hình thoi chứng minh vuông góc

Cho hình chóp đáy là hình thoi; . Một mặt phẳng đi qua và song song với đường chéo của hình thoi, cắt cạnh theo thứ tự tại các điểm . Chứng minh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp có đáy là hình thoi Chứng minh vuông góc

Cho hình chóp có đáy là hình thoi, đường cao hình chóp kẻ từ đi qua giao điểm của hai đường chéo Kẻ đường cao của mặt bên và kẻ đường cao của tam giác .Chứng minh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chữ nhật nằm trong mặt phẳng Chứng minh vuông góc

Cho hình chữ nhật nằm trong mặt phẳng và một điểm không thuộc .Biết rằng .Trên cạnh có một điểm và trên cạnh có một điểm sao cho Chứng Với vị trí nào của thì
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trong mặt phẳng cho hình thoi Chứng minh là tam giác vuông

Trong mặt phẳng cho hình thoi là giao điểm của hai đường chéo Trên đường thẳng vuông góc với tại , ta lấy một điểm biết Chứng minh tam giác là tam giác vuông Chứng minh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp có đáy là nửa lục giác đều Tính góc giữa hai mặt phẳng

Cho hình chóp có đáy là nửa lục giác đều nội tiếp đường tròn đường kính và vuông góc với mặt phẳng Tính góc giữa hai mặt phẳng Tính góc giữa hai mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Tính số đo nhị diện

Cho hình chóp có đáy là hình thang vuông tại với và vuông góc với mặt phẳng Tính số đo nhị diện Tính số đo nhị diện Tính góc giữa hai mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng

Cho hình chóp có đáy là hình vuông tâm cạnh bằng và vuông góc với .Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp có đáy là là hình thoi Tính khoảng cách

Cho hình chóp có đáy là là hình thoi tâm , cạnh góc và có đường cao Tính khoảng cách từ đến Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp tứ giác đều Tính góc

Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng , tâm .Gọi lần lượt là trung điểm của các cạnh .Biết rằng góc giữa bằng Tính Tính góc giữa và mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp có đáy là hình thoi Tìm tập hợp hình chiếu vuông góc

Cho hình chóp có đáy là hình thoi tâm cạnh và vuông góc với mặt phẳng .Gọi là một điểm trên cạnh Khi là trung điểm của cạnh , tính diện tích của thiết diện của hình chóp với mặt phẳng Khi di động trên cạnh .Tìm tập hợp hình chiếu vuông góc của trên mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp có đáy ABCD là hình thoi cạnh bằng a chứng minh vuông góc

Cho hình chóp có đáy là hình thoi cạnh bằng Chứng minh rằng chứng minh rằng vuông


< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay