hình chữ nhật

5 kết quả phù hợp trong mục hình chữ nhật
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Bài 1 : Cho biểu thức

Resized Image
a) Chứng minh rằng P> 0 với mọi x
b) Tìm giá trị nhỏ nhất của P
Bài 2 : Cho hình chử nhật ABCD (AB>BC) . Trên cạnh AB lấy điểm E , trên cạnh CD lấy điểm F sao cho AE=CF.
a) Chứng minh tứ giác AECF là hình bình hành
b) Đường thẳng DB cắt AF tại M và cắt CE tại N . Chứng minh BN = DM
c) Đường thẳng qua E và song song với DB cắt AD tại I ; đường thẳng qua F và song song với DB cắt BC tại K . Chứng minh các đường thẳng AC , EF , IK cùng đi qua trung điểm O của BD

d) Cho biết Resized Image và AD = 1cm. Tính diện tích hình chử nhật ABCD

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Điền từ (Đ), (S) vào các câu

Điền từ (Đ), (S) vào các câu sau:
a) Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình thoi.
b) Hình thoi là tứ giác có tất cả các cạnh bằng nhau.
c) Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhâu là hình vuông.
d) Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Định nghĩa hình bình hành

Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc là: A. Hình chữ nhật B. Hình thoi C. Hình vuông D. Hình thang

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất

1. Giải bất phương trình :

2. Tính:

3. Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng diện tích 64cm^{2}, hãy xác định hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài toán về hình chữ nhật

Cho hình chữ nhật Gọi là trung điểm của cạnh . Chứng minh rằng vuông góc với .


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay