hình dạng

8 kết quả phù hợp trong mục hình dạng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trìn bày cấu tạo ngoài của đại não

Trình bày vị trí, hình dạng, cấu tạo ngoài của đại não? Đặc điểm nào chứng tỏ đại não người tiến hoá hơn ở động vật?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm hình dạng lục địa của châu Phi

Trình bày đặc điểm về hình dạng lục địa, địa hình và khoáng sản của châu Phi?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hình dạng và kích thước của vi khuẩn

Vi khuẩn có những hình dạng nào? Kích thước, cấu tạo của chúng ra sao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hình dạng, kích thước của trái Đất

Nêu hình dạng, kích thước của trái Đất và hệ thống kinh, vĩ tuyến

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khác nhau của sán lá gan và sán lông

Sán lá gan có những sai khác về hình dạng so với sán lông như
a. Giác bám phát triển b. Không có lông bơi
c. Thiếu giác quan d. Cả a,b,c đúng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

ống dẫn hơi phải có những đoạn uốn cong?

Tại sao đường ống dẫn hơi phải có những đoạn uốn cong?
A. Để dễ sữa chữa B. Để ngăn bớt khí bẩn
C. Để giảm bớt tốc độ lưu thông của hơi D.Để tránh sự dãn nở làm thay đổi hìng dạng của ống

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về sinh sản sinh dưỡng

Nguyên nhân chính làm cho đa số các cơ thể lai xa chỉ sinh sản sinh dưỡng là:
A. Bộ NST của bố, mẹ trong con lai khác nhau về số lượng, hình dạng, kích thước và cấu trúc.
B. Không phù hợp cơ quan sinh sản với các cá thể khác cùng loài.
C. Có sự cách ly về mặt hình thái với các cá thể khác cùng loài.
D. Không có cơ quan sinh sản hoàn chỉnh.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phát biểu về NST ở sinh vật nhân thực

Phát biểu không đúng về NST ở sinh vật nhân thực
A trong tế bào các NST luôn tồn tại thành từng cặp tương đồng.
B số lượng NST của các loài không phản ánh mức độ tiến hóa cao hay thấp.
C bộ NST của loài đặc trưng về hình dạng, số lượng, kích thước và cấu trúc.
D NST được cấu tạo từ chất nhiễm sắc bao gồm chủ yếu là ADN và protein Histon.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay