Hình giải tích trong không gian

148 kết quả phù hợp trong mục Hình giải tích trong không gian
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính thể tích của và độ dài đường cao của lăng trụ

Cho hình lăng trụ tam giác (các cạnh bên ): . Tính thể tích của và độ dài đường cao của lăng trụ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập tính độ dài đường cao

Cho . Tính độ dài đường cao hạ từ của tứ diện
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập hay về viết phương trình mặt phẳng

Hãy viết phương trình mặt phẳng qua điểm song song với trục và vuông góc với mặt phẳng:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách từ các điểm đến đường thẳng

Tính khoảng cách từ các điểm đến đường thẳng:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về phương trình của mặt phẳng

Xác định các tham số để mặt phẳng thuộc chùm mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh hai đường thẳng song song

Chứng minh hai đường thẳng sau đây song song và viết phương trình mặt phẳng chứa hai đường thẳng đó:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích tứ diện

Trong không gian , cho bốn điểm .a) Chứng minh rằng không thẳng hàng.Tính diện tích .b) Chứng minh rằng không đồng phẳng. Tính thể tích tứ diện và độ dài đường cao của tứ diện kẻ từ đỉnh .c) Tìm tọa độ điểm cách đều bốn đỉnh .d) Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của lên mặt phẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng

. Trong không gian với hệ tọa độ Đề các trực chuẩn cho điểm với là tham số khác .. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng khi . Gọi là hình chiếu vuông góc của lên . Tìm các giá trị của tham số để diện tích tam giác đạt giá trị lớn nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về tọa độ không gian

Trong không gian , đường thẳng có phương trình là: và đường thẳng có phương trình là: Chứng minh rằng hai đường thẳng đó cắt nhau. Tìm giao điểm của chúng.. Viết phương trình tổng quát của mặt phẳng () đi qua hai đường thẳng ’.. Tìm thể tích phần không gian giới hạn bởi mặt phẳng () và ba mặt phẳng tọa độ.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng tỏ rằng ba vectơ này không đồng phẳng

Cho a) Chứng tỏ rằng ba vectơ này không đồng phẳng b) Cho . Hãy phân tích theo
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xét sự đồng phẳng của ba vecto

Xét sự đồng phẳng của ba vecto a) b)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm vecto

Cho . Tìm vecto thỏa mãn đồng thời ba điều kiện là đồng phẳng và nằm trong mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng

Cho hình hộp a) Chứng minh rằng: b) Cho . Tính tọa độ các đỉnh còn lại.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt cầu có tâm I trên đường thẳng d

Trong không gian cho đường thẳng: và hai mặt phẳng:Viết phương trình mặt cầu có tâm trên đường thẳng () và tiếp xúc với hai mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính độ dài đoạn thẳng MN

Trong không gian với hệ tọa độ Đề các trực chuẩn Oxyz cho điểm ) và đường thẳng có phương trình: Gọi là điểm đối xứng của điểm qua đường thẳng (). Tính độ dài đoạn thẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ điểm A của đường thẳng d với mặt phẳng P

Trong không gian với hệ tọa độ Đề các trực chuẩn cho đường thẳng () và mặt phẳng () có phương trình: . Tìm tọa độ điểm A của đường thẳng d với mặt phẳng (). Tính góc giữa đường thẳng () và mặt phẳng ().. Viết phương trình hình chiếu vuông góc (’) của đường thẳng () trên mặt phẳng (). Lấy điểm nằm trên đường thẳng () sao cho , với là số dương cho trước. Xét tỉ số: với điểm di động trên mặt phẳng (). Chứng tỏ rằng tồn tại một vị trí của để tỷ số đó đạt giá trị lớn nhất và tìm giá trị lớn nhất ấy..
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ các điểm thuộc đường thẳng

Trong không gian với hệ tọa độ Đề các trực chuẩn cho đường thẳng () và mặt phẳng () có phương trình :() : . Tìm tọa độ các điểm thuộc đường thẳng () sao cho khoảng cách từ mỗi điểm đó đến mặt phẳng () bằng . Gọi là điểm đối xứng của điểm qua đường thẳng (). Hãy xác định tọa độ điểm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các giá trị của tham số m để diện tích tam giác đạt giá trị lớn nhất

. Trong không gian với hệ tọa độ Đề các trực chuẩn cho điểm với là tham số khác .. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng khi . Gọi là hình chiếu vuông góc của lên . Tìm các giá trị của tham số để diện tích tam giác đạt giá trị lớn nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt cầu

Trong không gian tọa độ Oxyz cho điểm và đường thẳng Tính khoảng cách từ A đến . Viết phương trình mặt cầu tâm A, cắt tại hai điểm B và C sao cho BC=8
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ các đỉnh

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại A có đỉnh , đường thẳng đi qua trung điểm của các cạnh AB và AC có phương trình . Tìm tọa độ các đỉnh B, C, biết điểm nằm trên đường cao đi qua đỉnh C của tam giác đã cho


< Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay