Hình giải tích trong mặt phẳng

215 kết quả phù hợp trong mục Hình giải tích trong mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình tham số

Lập phương trình tham số, chính tắc, tổng quát của đường thẳng:a) qua b) qua
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tham số

Viết phương trình tham số của các đường thẳng:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tham số của đường thẳng

Viết phương trình tham số của đường thẳng a) Đi qua điểm và có hệ số góc b) Đi qua điểm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng :a) Qua hai điểm b) c)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bài tập về hình giải tích

Cho vuông cân tại . Trên các cạnh lân lượt lấy các điểm sao cho Chứng minh rằng:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng

Tính khoảng cách từ điểm đến các đường thẳng:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài Tìm điểm thuộc elip

Cho elips có phương trình: a. Tìm điểm thuộc elip có hoành độ và tính khoảng cách từ điểm đó đến hai tiêu điểm.b. Tìm các giá trị của để đường thẳng có điểm chung với elip
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình tiếp tuyến của đường tròn

Cho điểm và đường tròn có phương trình:. Lập phương trình tiếp tuyến của đường tròn đi qua
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh phương trình

Chứng minh rằng với mọi phương trình: là phương trình của hai đường thẳng.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập hay về lập phương trình đường tròn

Lập phương trình đường tròn đi qua 3 điểm biết: a. b.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bài tập Tâm đường tròn

Cho và đường thẳng . Chứng minh luôn cắt tại điểm phân biệt . Tìm quỹ tích tâm đường tròn ngoại tiếp
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình giải tích trong mặt phẳng

cho parabol và điểm .Hai điểm thuộc sao cho . Chứng minh dây cung luôn đi qua một điểm cố định
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách ngắn nhất của đường thẳng và mặt phẳng

Cho Xác định đường chuẩn, tiêu điểm của và vẽ Cho . Tính khoảng cách ngắn nhất của
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm

Cho hypebol .Viết phương trình đường thẳng đi qua cắt hypebol tại sao cho là trung điểm của
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập hình giải tích trong mặt phẳng

Cho hypebol Viết phương trình chính tắc của elip đi qua điểm và có tiêu điểm trùng với tiêu điểm của hypebol
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường chuẩn của các cônic

Viết phương trình đường chuẩn của các cônic sau :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Làm bài tập hình giải tích trong mặt phẳng

Cho với trọng tâm và trung điểm của . Tọa độ điểm là : Chưa đủ yếu tố để tìm tọa độ của
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về Hình giải tích trong mặt phẳng

Cho điểm và Elip a. Chứng minh rằng mọi đường thẳng đi qua luôn cắt tại hai điểm phân biệt.b. Lập phương trình đường thẳng qua và cắt Elip trên tại hai điểm sao cho
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình quỹ tích của điểm

Cho hai đường tròn có phương trình: . Các điểm lần lượt di động trên sao cho là phân giác của . Gọi là trung điểm . Lập phương trình quỹ tích của
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình chính tắc của Elip

Lập phương trình chính tắc của Elip , biết hai tiêu điểm là và độ dài trục lớn bằng


< Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay