Hình giải tích trong mặt phẳng

215 kết quả phù hợp trong mục Hình giải tích trong mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

viết phương trình chính tắc của đường tròn

Cho ba điểm trong mặt phẳng tọa độ trực chuẩn Chứng minh rằng tam giác là tam giác vuông và tính diện tích của nó. Giả sử là điểm chạy trên đường tròn ngoại tiếp tam giác . Chứng minh rằng khi đó trọng tâm của tam giác chạy trên một đường tròn, viết phương trình chính tắc của đường tròn đó.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình của parabol biết:

Viết phương trình của parabol biết:a) là trục đối xứng và tiêu điểm là .b) là trục đối xứng và tiêu điểm là .c) Tiêu điểm là và đường chuẩn .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng (D) khi hai tiếp tuyến tại tiếp điểm

Cho và đường thẳng là đường thẳng cùng phương với đường thẳng sao cho cắt tại hai điểm .a) Viết phương trình đường thẳng khi hai tiếp tuyến tại tiếp điểm của vuông góc với nhau.b) Viết phương trình đường thẳng khi .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho tam giác ABC Tìm tọa độ trọng tâm G và trực tâm H

Cho tam giác đỉnh . Tìm tọa độ trọng tâm và trực tâm của tam giác.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hai điểm A(2;4) và B(1;1). Tìm tọa độ điểm C sao cho

Cho hai điểm . Tìm tọa độ điểm sao cho tam giác là tam giác vuông cân tại .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho điểm $A(1;3) và B(4;2) Tìm tọa độ điểm E.

Cho điểm a) Đường thẳng cắt các trục lần lượt tại . Các điểm chia đoạn thẳng theo các tỉ số nào?b) Phân giác trong của góc cắt tại . Tìm tọa độ điểm .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biết A(1;-1) và B(3;0) Tìm tọa độ các đỉnh

Biết là hai đỉnh của hình vuông . Tìm tọa độ các đỉnh .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho đường thẳng Lập phương trình đường tròn tiếp xúc

Cho đường thẳng a. Chứng tỏ rằng cắt tại hai điểm phân biệt . Tìm tọa độ trung điểm của b. Lập phương trình đường tròn tiếp xúc với tại và tiếp xúc với c. Lập phương trình đường tròn có bán kính bằng tiếp xúc với và tiếp xúc ngoài với
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Biện luận vị trí tương đối của 2 đường thẳng:

Biện luận vị trí tương đối của đường thẳng:a) b) c)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho tam giác Hãy tìm tọa độ các điểm Viết phương trình hai đường thẳng

Cho tam giác , biết đỉnh và tọa độ trọng tâm . Cạnh và đường trung trực của nó lần lượt có phương trình là . Các điểm lần lượt là trung điểm của .a) Hãy tìm tọa độ các điểm .b) Viết phương trình hai đường thẳng chứa hai cạnh .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình bình hành và phương trình Tìm các đỉnh còn lại:

Cho hình bình hành và phương trình có cạnh . Tìm các đỉnh còn lại:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình bình hành Viết phương trình các đường thẳng chứa các đường chéo.

Cho hình bình hành với và giao điểm của hai đường chéo a) Viết phương trình các đường thẳng chứa các đường chéo.b) Viết phương trình các đường thẳng chứa các cạnh.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm điểm M cách đều hai điểm

Tìm điểm trên đường thẳng , cách đều hai điểm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho đường thẳng Tìm điểm A sao cho

Cho đường thẳng và điểm Tìm điểm trên sao cho cách một khoảng cách bằng


< Lùi ... 1 6 7 8 9 10 11 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay