Hình giải tích trong mặt phẳng

215 kết quả phù hợp trong mục Hình giải tích trong mặt phẳng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ trực tâm Tìm tọa độ trọng tâm G

Cho , biết a) Tính b) Tính góc .c) Tìm tọa độ chân đường cao của d) Tìm tọa độ trực tâm của e) Tìm tọa độ trọng tâm của f) Tìm tọa độ tâm của đường tròn ngoại tiếp , từ đó chứng minh rằng thẳng hàng.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình đường thẳng đi qua M

Cho . Lập phương trình đường thẳng đi qua và cắt tại sao cho
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xét xem các cặp vectơ sau có cùng phương không

Xét xem các cặp vectơ sau có cùng phương không? Trong trường hợp cùng phương thì xét xem cùng hướng hay ngược hướng?a) b) c) d)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hãy biểu diễn vectơ

Cho ba vectơ . Hãy biểu diễn vectơ qua các vectơ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm phương trình đường thẳng qua phép quay tâm

Tìm phương trình đường thẳng là ảnh của qua phép quay tâm góc quay
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình cạnh AB,AC

Cho biết phương trình cạnh và hai đường phân giác trong của góc có phương trình Lập phương trình cạnh .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định phương trình đường thẳng

Xác định phương trình đường thẳng đối xứng với đường thẳng qua đường thẳng ,biết:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng tứ giác ABCD nội tiếp trong một đường tròn.

Cho bốn điểm . Chứng minh rằng tứ giác nội tiếp trong một đường tròn.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng tứ giác ABCD là hình thang cân.

Cho bốn điểm . Chứng minh rằng tứ giác là hình thang cân.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ trọng tâm G và trực tâm H

Cho tam giác a) Tìm tọa độ trọng tâm và trực tâm .b) Tìm tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp . Chứng minh điểm thẳng hàng.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tọa độ các đỉnh của tam giác.

Cho tam giác . Các điểm lần lượt là trung điểm các cạnh . Tính tọa độ các đỉnh của tam giác.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tọa độ đỉnh D của hình bình hành

Cho ba điểm . Tính tọa độ đỉnh của hình bình hành và tính tọa độ tâm của hình bình hành ấy.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ các điểm

Cho điểm . Tìm tọa độ các điểm a) đối xứng của qua trục .b) đối xứng của qua trục .c) đối xứng của qua gốc .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các tọa độ của đỉnh D của hình bình hành:

Cho tam giác với . Tìm các tọa độ của đỉnh của hình bình hành:a) b) c)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

chứng minh các đường thẳng luôn tiếp xúc với 1 parabol cố định.

Tìm điểm mà họ đường thẳng: không đi qua. Từ đó chứng minh các đường thẳng luôn tiếp xúc với 1 parabol cố định.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình các cạnh còn lại của hình thoi

Lập phương trình các cạnh còn lại của hình thoi biết đỉnh , cạnh , đường chéo . Tính diện tích hình thoi.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình tham số của d

Cho a) Lập phương trình đường thẳng qua chia đoạn theo tỉ b) Lập phương trình tham số của . Tìm thuộc mà tam giác cân tại .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

ập phương trình đường thẳng d đi qua giao điểm

Lập phương trình đường thẳng đi qua giao điểm của hai đường thẳng đồng thời chắn trên hai trục tọa độ những đoạn bằng nhau.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài


< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay