Hình giải tích

373 kết quả phù hợp trong mục Hình giải tích
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình tham số

Lập phương trình tham số, chính tắc, tổng quát của đường thẳng:a) qua b) qua
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tham số

Viết phương trình tham số của các đường thẳng:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tham số của đường thẳng

Viết phương trình tham số của đường thẳng a) Đi qua điểm và có hệ số góc b) Đi qua điểm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng :a) Qua hai điểm b) c)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bài tập về hình giải tích

Cho vuông cân tại . Trên các cạnh lân lượt lấy các điểm sao cho Chứng minh rằng:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng

Tính khoảng cách từ điểm đến các đường thẳng:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài Tìm điểm thuộc elip

Cho elips có phương trình: a. Tìm điểm thuộc elip có hoành độ và tính khoảng cách từ điểm đó đến hai tiêu điểm.b. Tìm các giá trị của để đường thẳng có điểm chung với elip
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình tiếp tuyến của đường tròn

Cho điểm và đường tròn có phương trình:. Lập phương trình tiếp tuyến của đường tròn đi qua
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh phương trình

Chứng minh rằng với mọi phương trình: là phương trình của hai đường thẳng.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập hay về lập phương trình đường tròn

Lập phương trình đường tròn đi qua 3 điểm biết: a. b.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính thể tích của và độ dài đường cao của lăng trụ

Cho hình lăng trụ tam giác (các cạnh bên ): . Tính thể tích của và độ dài đường cao của lăng trụ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập tính độ dài đường cao

Cho . Tính độ dài đường cao hạ từ của tứ diện
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập hay về viết phương trình mặt phẳng

Hãy viết phương trình mặt phẳng qua điểm song song với trục và vuông góc với mặt phẳng:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bài tập Tâm đường tròn

Cho và đường thẳng . Chứng minh luôn cắt tại điểm phân biệt . Tìm quỹ tích tâm đường tròn ngoại tiếp
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình giải tích trong mặt phẳng

cho parabol và điểm .Hai điểm thuộc sao cho . Chứng minh dây cung luôn đi qua một điểm cố định
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách ngắn nhất của đường thẳng và mặt phẳng

Cho Xác định đường chuẩn, tiêu điểm của và vẽ Cho . Tính khoảng cách ngắn nhất của
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm

Cho hypebol .Viết phương trình đường thẳng đi qua cắt hypebol tại sao cho là trung điểm của
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập hình giải tích trong mặt phẳng

Cho hypebol Viết phương trình chính tắc của elip đi qua điểm và có tiêu điểm trùng với tiêu điểm của hypebol
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường chuẩn của các cônic

Viết phương trình đường chuẩn của các cônic sau :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Làm bài tập hình giải tích trong mặt phẳng

Cho với trọng tâm và trung điểm của . Tọa độ điểm là : Chưa đủ yếu tố để tìm tọa độ của


< Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay