HÌNH HỌC 10

30 kết quả phù hợp trong mục HÌNH HỌC 10
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về tính xác suất

Câu I
Gieo ba đồng tiền cân đối và đồng chất 3 lần.
1. Tính.Resized Image
2. Tính xác suất sao cho mặt ngửa xuất hiện ít nhất 1 lần.

Câu II
Cho Tứ diện ABCD.Trên đoạn AB lấy 1 điểm M .Qua M dựng mặt phẳng song song với BC cắt AC,DC và BD lần lượt tại N,P,Q.Xét xem tứ giác MNPQ là hình gì ?Khi nào thì tứ giác đó là hình bình hành?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng

Trong mặt phẳng 0xy cho hai đường thẳng có phương trình:
Resized Image
a) Xét vị trí tương đối của (d1) và (d2). Tìm toạ độ giao điểm nếu có
b) Viết phương trình của đường thẳng đi qua M(3;0) và song song với (d1).
Tìm giao điểm của nó với (d2)
c) Viết phương trình của đường thẳng đi qua M(3;0) và tạo với (d2) góc 30 độ
d) Viết phương trình đường thẳng qua M, cắt (d1) và (d2) tại A và B sao cho M là trung điểm của AB

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

KHOẢNG CÁCH VÀ GÓC

cho ba điểm A(1;1),B(2;0),C(3;4) Viết phương trình đường thẳng đi qua A và cách đều hai điểm B,C

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập hình học 10

Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB = 2R. Trên tia đối của tia BA lấy điểm G (Khác với điểm B). Từ các điểm G, A và B kẻ các tiếp tuyến với nửa đường tròn (O).Tiếp tuyến kẻ từ G cắt các tiếp tuyến kẻ từ điểm A và B lần lượt tại C và D.
4. Gọi N là tiếp điểm của tiếp tuyến kẻ từ G tới nửa đường tròn (O). Chứng minh tứ giác BDNO nội tiếp được trong một đường tròn.
5. Chứng minh tam giác BGD đồng dạng với tam giác AGC, từ đó suy ra:

6. Đặt Resized Image. Tính độ dài các đoạn thẳng AC và BD theo R và Resized Image . Chứng tỏ rằng tích AC.BD chỉ phụ thuộc và R, không phụ thuộc và Resized Image .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho Parabol (P): Resized Imagevào diểm B(0;1).
4. Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm B(0;1) và có hệ số góc k.
5. Chứng minh rằng đường thẳng (d)luôn cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt
E và F với mọi k.
6. Gọi hoành độ của hai điểm E và F lần lượt là x1 và x2. Chứng minh rằng:
x1.x2 = -1, từ đó suy ra tam giác EOF là tam giác vuông.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tam giác nội tiếp đường tròn

Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O; R). Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại trực tâm H.
a) Chứng minh các tứ giác CEHD và BFEC nội tiếp.
b) Chứng minh OA vuông góc EF.
c) Cho số đo cung AB bằng 90 độ, số đo cung AC bằng 120 độ
Tính theo R diện tích hình giới hạn bởi AB, AC và cung BC.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình chính tắc của Elíp

Trên mpoxy : Viết phương trình chính tắc của Elíp
biết E đi qua 2 điểm M(4 ;9/5) , N(3 ;12/5)
Xác định toạ độ các đỉnh ? tiêu điểm ? Tim các điểm A thuộc E sao cho A nhìn 2 tiêu điểm của E dưới 1 góc vuông?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức lượng giác

a,Giải hệ bất phương trình:
Resized Image
b. Rút gọn biểu thức: A = 2sina - sin2a 2sina + sin2a với a thỏa mãn điều kiện để biểu thức A có nghĩa.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

.Lập phương trình chính tắc của E-líp

Giải bất phương trình:
Resized Image
.Lập phương trình chính tắc của E-líp, biết độ dài trụclớn là 24 và một tiêu điểm là F1 (-5,0).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình tiếp tuyến

Cho đường tròn (C):

Resized Image
1).Xác định tâm I và bán kính R của đường tròn(C).
2).Lập phương trình tiếp tuyến với đường tròn (C) vuông góc với đường thẳng(∆):3x-4y+1=0.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tâm và bán kính đường tròn

Cho đường tròn (C):

Resized Image
a.Hãy tìm tâm và bán kính của đường tròn (C)
b.Viết PTTT với đường tròn (C) tại điểm A(1 ;1)
c.Lập phương trình đường thẳng đi qua gốc toạ độ và cắt (C) tại hai điểm A,B sao cho AB=8

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính diện tích tam giác

Cho A(2; -3), B(4; 7), C(-1; 5)
a) Lập phương trình đường thẳng d1 đi qua A và vuông góc với BC.
b) Lập phương trình đường thẳng d2 đi qua 2 điểm A, C và tính góc giữa hai đường thẳng d1 và d2.
c) Tính diện tích tam giác ABC.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình đường thẳng

a) Lập phương trình đường thẳng đi qua P(2;-1) sao cho đường thẳng đó cùng với hai đường thẳng: (d1): 2x – y + 5 = 0; (d2): 3x + 6y – 1 = 0
Tạo ra một tam giác cân có đỉnh là giao của (d1) và (d2).
b) cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O bán kính R. M là một iểm chuyển động trên đường tròn (O). Tìm vị trí của điểmm M để biểu thức:

Resized Imageđạt giá trị lớn nhất, nhỏ nhất. Tính các giá trị đó

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính diện tích hình phẳng

Cho hình phẳng được giới hạn bởi các đường:
Resized Image
a) Tính diện tích hình phẳng D.
b) Tính thể tích vật thể tròn xoay sinh bởi D khi quay quanh Ox.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm phương trình chính tắc của elip

Trong mặt phẳng Oxy, cho 3 điểm: A(–4; 3), B(–1; –3), C(5; –1)
a) Tìm phương trình đường cao qua C và trung tuyến qua A của tam giác ABC.
b) Tìm phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Xác định tâm và bán kính của đường tròn đó.
c) Tìm phương trình chính tắc của elip (E), biết (E) đi qua A và điểm A nhìn 2 tiêu điểm dưới 1 góc vuông.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình chính tắc elip

Viết phương trình chính tắc của elip có phương trình

Resized Image

Viết phương trình chính tắc elip biết tâm sai =sqrt{5}/3 , hình chữ nhật cơ sở có chu vi =20

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm toạ độ trọng tâm của tam giác

Trong hệ trục toạ độ Oxy cho A(1, 3), B(-1, -3), C(7, 0).
a) Tìm toạ độ trung điểm I của AC.
b) Tìm toạ độ trọng tâm G của DeltaABC
c) Tìm độ dài trung tuyến BI.
d) Tìm toạ độ D sao cho tứ giác OABC là hình bình hành.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giao điểm của hai đường thẳng

Bài1)a) Viết phương trình đường thẳng (d),biêt (d) đi qua 2 điểm A(1;3) và B(-1;1)
b)Vẽ đt (d) vừa tìm được
Bài2) Cho parabol (P) có phương trình y=x2+4x+3
a) Vẽ đồ thị của (P)
b) Xác định a để đường thẳng (d ) y= x+a cắt (P) tại một điểm trên trục hoành
c) Với mỗi a tìm được , tìm giao điểm của (d) và (P)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình đường thẳng

Cho tam giác ABC biết A(-1;-2), B(4;-3), C(2;3) và đường thẳng d: .
a) Viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A và B.
b) Tính khoảng cách từ điểm C đến đường thẳng d.
c) Lập phương trình đường thẳng đi qua điểm M(3;7) và vuông góc với đường trung tuyến kẻ từ A của tam giác ABC.< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay