hình học 12

5 kết quả phù hợp trong mục hình học 12
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích khối chóp

Cho khối chóp S.ABC có đường cao SA= 2a,tam giác ABC vuông ở C có AB=2a,góc CAB bằng 30^{circ}.Gọi H là hình chiếu của A trên SC.
1)Mặt phẳng HAB chia khối chóp thành hai khối chóp.Kể tên hai khối chóp có đỉnh H;
2) Tính diện tích tam giác ABC;
3)Tính thể tích khối chóp S.ABC;
4)Chứng minh

Resized Image
5)Tính thể tích khối chóp H.ABC

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm thể tích khối tứ diện

Cho chóp tam giác đều S.ABC; AB =sqrt{5} cm; SA = 7,5 cm. Điểm M thuộc miền tam giác ABC; kẻ MA’ song song với SA, cắt mặt phẳng (SBC) tại A’; MB’ song song với SB, cắt mặt phẳng (SAC) tại B’; MC’ song song với SC, cắt mặt phẳng ( SAB) tại C’. Tìm giá trị lớn nhất của thể tích khối tứ diện MA’B’C’.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thể tích và bán kính mặt cầu ngoại tiếp

Chóp SABCD có đáy là hình chữ nhật AD=a căn 5, tam giác SAB nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, SA=a, SB=a/2, ASB=120 độ E là trung điểm AD.Tính VABCD, bán kính mặt cầu ngoại tiếp SBCE

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tập hợp các đỉnh hình bình hành

Hình bình hành ABCD có đường chéo BD cố định, còn đỉnh A chuyển động trên đường tròn (O, R)
a) Tìm tập hợp các đỉnh C
b) Tìm tập hợp các đỉnh E của hình bình hành ADBE

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình log

Giải phương trình.

Resized Image
Giải bất phương trình.
Resized Image< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay