hình học 12

6 kết quả phù hợp trong mục hình học 12
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích khối chóp

Cho khối chóp S.ABC có đường cao SA= 2a,tam giác ABC vuông ở C có AB=2a,góc CAB bằng 30^{circ}.Gọi H là hình chiếu của A trên SC.
1)Mặt phẳng HAB chia khối chóp thành hai khối chóp.Kể tên hai khối chóp có đỉnh H;
2) Tính diện tích tam giác ABC;
3)Tính thể tích khối chóp S.ABC;
4)Chứng minh

Resized Image
5)Tính thể tích khối chóp H.ABC

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm thể tích khối tứ diện

Cho chóp tam giác đều S.ABC; AB =sqrt{5} cm; SA = 7,5 cm. Điểm M thuộc miền tam giác ABC; kẻ MA’ song song với SA, cắt mặt phẳng (SBC) tại A’; MB’ song song với SB, cắt mặt phẳng (SAC) tại B’; MC’ song song với SC, cắt mặt phẳng ( SAB) tại C’. Tìm giá trị lớn nhất của thể tích khối tứ diện MA’B’C’.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thể tích và bán kính mặt cầu ngoại tiếp

Chóp SABCD có đáy là hình chữ nhật AD=a căn 5, tam giác SAB nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, SA=a, SB=a/2, ASB=120 độ E là trung điểm AD.Tính VABCD, bán kính mặt cầu ngoại tiếp SBCE

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tập hợp các đỉnh hình bình hành

Hình bình hành ABCD có đường chéo BD cố định, còn đỉnh A chuyển động trên đường tròn (O, R)
a) Tìm tập hợp các đỉnh C
b) Tìm tập hợp các đỉnh E của hình bình hành ADBE

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình log

Giải phương trình.

Resized Image
Giải bất phương trình.
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập với hình chóp hay

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Một mặt phẳng (P) thứ tự cắt các cạnh SA, SB, SC, SD tại K, L, M và N, (K,L,M,N không trùng với S).
Chứng minh rằng:

Resized Image< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay