Hình học không gian

284 kết quả phù hợp trong mục Hình học không gian
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thể tích lăng trụ

Cho lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác cân tại C cạnh đáy AB=2a, ABC=30 độ. Mặt phẳng (C'AB) Tạo thành(ABC) bằng 60 độ. Tính V khối lăng trụ ABC.A'B'C' và d(AB,CB')

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hình học không gian

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại B, có AB=a; BC=asqrt{3}. Hình chiếu vuông góc của S trùng với trung điểm M của đoạn AC, góc tạo bởi cạnh bên SB với mặt đáy (ABC) bằng 450.

a) Tính thể tích khối chóp S.ABC.

b) Xác định a, biết diện tích mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABC bằng 16Pi .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bài tập hình chóp tứ giác

Cho hình chóp tứ giác đáy là hình vuông cạnh vuông góc với đáy và Tính góc giữa Gọi là trung điểm của .Tính góc giữa hai đường thẳng Tính góc giữa hai đường thẳng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về hai mặt phẳng

Cho hai mặt phẳng vuông góc và giao tuyến của hai mặt phẳng là . Hai điểm nằm trên , thuộc thuộc sao cho cùng vuông góc với . Tìm độ dài đoạn biết .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập chứng minh tam giác nhọn

Cho ba tia không đồng phẳng và đôi một vuông góc với nhau.Trên các tia theo thứ tự, lấy các điểm là một điểm thuộc mặt phẳng Chứng minh rằng điều kiện cần và đủ để là trực tâm của tam giác Chứng minh rằng khi thì hệ thức sau đây được thỏa mãn Chứng minh rằng tam giác là tam giác nhọn
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp

Cho khối lập phương ABCD.A'B'C'D' có đường chéo AC' = 3a.Gọi O và O' lần lượt là tâm của hai đáy ABCD và A'B'C'D'.

Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối lăng trụ ABCD.A'B'C'D'

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hình chóp tam giác.

Cho hình chóp tam giác SABC có đáy là tam giác ABC vuông cân tại A, AB=AC=a (a>0), hình chiếu của S trên đáy trùng với trọng tâm G của tam giác ABC. Đặt SG=x (x>0). Xác định giá trị của x để góc phẳng nhị diện (B, SA, C) bằng 60 độ.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hình học không gian

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB=2a. Mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặp phẳng vuông góc với đáy. Biết AC\perp SD. Tính thể tích khối chóp S.ABCD và d_{(BD;SC)}.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh phép vị tự

Chứng minh rằng phép vị tự biến mỗi đường thẳng thành một đường song song hoặc trùng với nó, biến mỗi mặt phẳng thành một mặt phẳng song song hoặc trùng với nó.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về đường thẳng song song

Cho mặt phẳng , hai đường thẳng chéo nhau cắt tại . Goị là mặt phẳng xác định bởi và đường thẳng song song với vẽ từ . Một đường thẳng di động song song với hay chứa trong , cắt tại , cắt tại là điểm trên đường thẳng ấy sao cho ( cho trước và )Đường thẳng song song với vẽ từ , cắt mặt phẳng tại .a) Tìm tập hợp các điểm khi di động trên b) Chứng minh rằng vectơ luôn bằng một vectơ cố định. Từ đó tìm tập hợp các điểm khi di động trên
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

giup mk bai nay voi duong thang vuong goc voi mat phang

cho hinh chop S.ABCD co day ABD la tam giac vuong tai B;SA vuong goc voi(ABC),AH la duong cao ke tu A cua DeltaSAB.HK vuong goc voi SB(K epsilon SC).CMR

BC vuong goc voi(SAB)

AH vuong goc voi(SBC)

KH vuong goc voi (SAB)


Warning: fopen(images/baitap/onthionline_bai-tap-ve-hinh-chop_13363_2.gif): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 427

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 428

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 429

Warning: fopen(images/baitap/onthionline_bai-tap-ve-hinh-chop_13363_5.gif): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 427

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 428

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 429

Warning: fopen(images/baitap/onthionline_bai-tap-ve-hinh-chop_13363_7.gif): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 427

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 428

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 429

Warning: fopen(images/baitap/onthionline_bai-tap-ve-hinh-chop_13363_9.gif): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 427

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 428

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 429
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình chóp

Ta có <span><img src=" align="absmiddle" /><span><img src=" align="absmiddle" /> (1)

Tương tự ta có <span><img src=" align="absmiddle" /> (2)

Từ (1) và (2) suy ra <span><img src=" align="absmiddle" />

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh hệ thức

Cho tứ diện Chứng minh hệ thức là trung điểm của là trung điểm của Chứng minh hệ thức :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình hộp chữ nhật

Cho hình hộp với tâm Với mọi điểm ta đặt Chứng minh rằng . Hãy xác định vị trí của điểm để đạt giá trị bé nhất.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình chóp

Cho có đáy là hình chữ nhất với . Cạnh vuông góc với đáy, còn cạnh tạo với mặt phẳng đáy góc . Trên cạnh lấy điểm sao cho . mặt phẳng cắt tại điểm . Tính thể tích khối chóp .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về đường thẳng

Chứng minh tính chất: Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình hộp chữ nhật

Cho hình hộp chữ nhật (trong đó: ) với .Mặt phẳng qua không cắt hình hộp và cắt kéo dài tại a)Chứng minh rằng: b)Tìm giá trị nhỏ nhất của
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình lập phương Xác định tâm và bán kính mặt cầu

Cho hình lập phương có các cạnh bên và cạnh . Cho các điểm trên cạnh sao cho . Xét mặt cầu đi qua bốn điểm a) Chứng minh rằng b) Xác định tâm và bán kính mặt cầu theo
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh tổng bình phương diện tích các tam giác

Cho tứ diện vuông vuông tại Chứng minh hình chiếu của lên là trực tâm của tam giác . Tính theo Chứng minh tổng bình phương diện tích các tam giác bằng bình phương diện tích tam giác
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (P) Chứng minh rằng

Cho đường thẳng vuông góc với mặt phẳng tại . Gọi là phép đối xứng qua , là phép đối xứng qua đường thẳng là phép đối xứng qua mặt phẳng . Chứng minh rằng a) b) c)


< Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay