Hình học phẳng

201 kết quả phù hợp trong mục Hình học phẳng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tam giác gi?

Cho Tam giác cân ABC, vuông tại A, M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AB & AC. Nối B với N. Từ M hạ vuuong gó với BN tại D. Hỏi Tam giác ACD là tam giác gì

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất

Cho đều cạnh bằng là điểm thuộc đường tròn ngoại tiếp . Đặt:a. Tìm giá trị nhỏ nhất của .b. Tìm giá trị lớn nhất của .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định phép quay biến

Cho đoạn thẳng có độ dài bằng nhau và nằm trên hai đường thẳng không song song với nhau. Xác định phép quay biến Xác định phép quay biến
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bài tập về hình giải tích

Cho vuông cân tại . Trên các cạnh lân lượt lấy các điểm sao cho Chứng minh rằng:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về phép đồng dạng

Trong mặt phẳng cho hình chữ nhật sao choGọi là trung điểm của cạnh Xác định tỉ số và góc của phép đồng dạng biến Gọi là tâm của phép đồng dạng trên đây và là giao điểm của .Chứng minh bốn điểm nằm trên một đường tròn và Chứng minh Suy ra rằng là điểm đối xứng với điểm qua đường thẳng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về phép đối xứng trục

Cho góc nhọn và hai điểm ở trong góc đó. Hãy dựng các điểm lần lượt trên sao cho đường gấp khúc có độ dài lớn nhất.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình thang

Cho hình thang , có cố định. Hai điểm di động sao cho cho trước). Tìm tập hợp điểm .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm quỹ tích tâm đường tròn ngoại tiếp

Cho biết thuộc đường thẳng cố định,trực tâm cố định và đường tròn ngoại tiếp đi qua điểm cố định. Tìm quỹ tích tâm đường tròn ngoại tiếp
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phép vị tự

Với có hai đỉnh cố định còn đỉnh chạy trên đường tròn cố định không có điểm chung với đường thẳng . Chứng minh rằng trọng tâm của là đường tròn là ảnh của đường tròn qua phép vị tự tâm ( là trung điểm của ) tỉ số
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về tiếp tuyến chung của hai đường tròn

Cho đường tròn và một điểm ở ngoài đường tròn . Gọi là ảnh của trong . Chứng minh rằng là giao điểm các tiếp tuyến chung của hai đường tròn
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về phép vị tự

Cho hai điểm cố định thuộc đường tròn và điểm chạy trên đường tròn này. Chứng minh rằng trọng tâm của nằm trên một đường tròn. Xác định tâm và bán kính của đường tròn này.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về phép tịnh tiến

Cho hình bình hành hai đỉnh là hai điểm cố định.Tìm tập hợp đỉnh trong các trường hợp : Đỉnh di chuyển trên một đường thẳng cho trước Đỉnh di chuyển trên một đường tròn tâm , bán kính
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về phép đồng dạng

Cho tam giác vuông góc tại là điểm di chuyển trên cạnh theo thứ tự là hình chiếu của trên Tìm tập hợp trung điểm của Chứng minh rằng các đường tròn đường kính đi qua một điểm cố định Gọi theo thứ tự là hình chiếu của trên .Chứng minh đồng dạng Tìm tập hợp các điểm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về phép dời hình

Cho . Hãy dựng đường thẳng song song với cắt hai cạnh lần lượt tại sao cho
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về Phép vị tự

Hãy dựng một đường tròn đi qua cho trước và tiếp xúc với hai đường thẳng cho trước. (Điểm không ở trên hay ).
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về phép vị tự

Dựng biết và độ dài trung tuyến .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình đường thẳng

Trong mặt phẳng sao cho điểm và hai đường thẳng có phương trình là .vLập phương trình đường thẳng đi qua và cẳt hai đường thẳng nói trên ở hai điểm sao cho là trung điểm của
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập hình học

Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp (O) và D thuộc cung BC không chứa điểm A. Đường thẳng D thay đổi luôn đi qua trực tâm H của tam giác ABC cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABH và tam giác ACH tại M, N (M, N khác H) a)Xác định vị trí của đường thẳng D để diện tích tam giác AMN lớn nhất b)Kí hiệu d1 là đường thẳng qua M vuông góc DB, d2 là đường thẳng qua N vuông góc DC. Chứng minh giao điểm P của d1 và d2 luôn thuộc 1 đường tròn cố định
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập hình học phẳng

Cho tam giác không cân ABC. Kí hiệu (I) là đường tròn tâm I nội tiếp tam giác ABC và D,E,F là các tiếp điểm của (I) với BC,CA,AB. Đường thẳng qua E vuông góc BI cắt (I) tại K khác E, đường thẳng qua F vuông góc CI cắt (I) tại L khác F. Gọi J là trung điểm KL.
a) Chứng minh D,I,J thẳng hàng
b) Giả sử B,C cố định, A thay đổi sao cho tỷ số ABAC=k không đổi. Gọi M,N tương ứng là các giao điểm IE,IF với (I) (M khác E, N khác F). MN cắt IB,IC tại P,Q. Chứng minh đường trung trực PQ luôn qua 1 điểm cố định
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về tìm tập hợp các điểm

Cho đường thẳng và một điểm cố định không ở trên là điểm di động trên , vẽ tam giác vuông cân tại . Tìm tập hợp các điểm .


< Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay