Hình hộp chữ nhật

14 kết quả phù hợp trong mục Hình hộp chữ nhật
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình hộp chữ nhật

Cho hình hộp với tâm Với mọi điểm ta đặt Chứng minh rằng . Hãy xác định vị trí của điểm để đạt giá trị bé nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính thể tích của tứ diện

Cho hình hộp chữ nhật với . Tính thể tích của tứ diện theo

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định vị trí của điểm

Cho hình hộp với tâm Với mọi điểm ta đặt Chứng minh rằng . Hãy xác định vị trí của điểm để đạt giá trị bé nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về đường chéo hình hộp chữ nhật

Cho là ba góc tạo bởi đường chéo hình hộp chữ nhật với ba cạnh xuất phát từ một điểm. Chứng minh:a) b)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất

Cho hình hộp chữ nhật (trong đó: ) với .Mặt phẳng qua không cắt hình hộp và cắt kéo dài tại a)Chứng minh rằng: b)Tìm giá trị nhỏ nhất của
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho hình hộp chữ nhật đáy là hình vuông xếp vào đó 13 quả cầu bán kính r hay không

Cho hình hộp chữ nhật đáy là hình vuông cạnh đáy bằng , chiều cao là . Hỏi có thể xếp vào đó 13 quả cầu bán kính hay không?
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho hình hộp chữ nhật Tính diện tích tam giác

Cho hình hộp chữ nhật . Tính diện tích tam giác
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình hộp Xác định các giao điểm

Cho hình hộp và các điểm lần lượt nằm trên các cạnh sao cho không trùng hai đầu mút . Xác định các giao điểm của mp với các cạnh và hãy chứng minh rằng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình hộp Chứng minh rằng hình hộp này là hình hộp chữ nhật khi và chỉ khi

Cho hình hộp có độ dài ba cạnh xuất phát từ một đỉnh là . Chứng minh rằng hình hộp này là hình hộp chữ nhật khi và chỉ khi chúng có ba độ dài ba đường chéo bằng nhau và bằng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình hộp chữ nhật đáy là hình vuông Xác định tỉ số a/b

Cho hình hộp chữ nhật đáy là hình vuông cạnh bằng . Gọi là trung điểm . Xác định tỉ số để hai mặt phẳng vuông góc với nhau
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình hộp chữ nhật

Cho hình hộp chữ nhật đáy là hình vuông cạnh bằng , chiều cao . Gọi là trung điểm của cạnh . Tính thể tích tứ diện .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về tam giác

Gọi lần lượt là các trọng tâm của tam giác của tứ diện . So sánh vị trí tương đối của đường thẳng với hai mặt phẳng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình hộp chữ nhật

Cho hình hộp và các điểm lần lượt nằm trên các cạnh sao cho a) Hãy xác định thiết diện của hình hộp khi nó bị cắt bởi mặt phẳng .b) Hãy xác định thiết diện của hình hộp khi nó bị cắt bởi mặt phẳng .c) Gọi lần lượt là giao điểm của mp với .Chứng minh rằng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình bình hành

Cho hai hình bình hành nằm trong các mặt phẳng khác nhau. Lấy các điểm thuộc các đường chéo sao cho .a) Chứng minh rằng .b) Kẻ qua các đường thẳng song song với , chúng cắt các cạnh lần lượt tại . Chứng minh rằng mp


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay