Hình lăng trụ

18 kết quả phù hợp trong mục Hình lăng trụ
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ tập nghiệm trên trục số

Câu 1: Hình vẽ bên minh họa tập nghiệm của bất phương trình:

Resized Image

Câu 2: Cho hình hộp chữ nhật cùng các kích thước đã biết trên hình vẽ (hình 01). Thể tích của hình hộp đã cho là:
A . 60 cm2 B . 12 cm3

C . 60 cm3 D . 70cm3

Resized Image

Câu 3: Cho hình lăng trụ đứng, đáy là tam giác vuông
cùng các kích thước đã biết trên hình vẽ (hình 02).
Diện tích toàn phần của hình lăng trụ đã cho là:
A . 288 cm2 B . 960 cm2
C . 336 cm2 D . Một đáp án khác
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định thiết diện của hình hộp

Bài 1
Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ . Gọi H là trung điểm của A’B’.
a) Chứng minh CB’ // (AHC’)
b) Tìm giao tuyến của (AB’C’) và (ABC)
Bài 2. Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Gọi O’ là tâm hình bình hành A’B’C’D’, K là trung điểm CD, E là trung điểm BO’.
a) Chứng minh E nằm trên mp(ACB’)
b) Xác định thiết diện của hình hộp khi cắt bởi mp(P) qua điểm K và song song với mp(EAC).

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính thể tích của và độ dài đường cao của lăng trụ

Cho hình lăng trụ tam giác (các cạnh bên ): . Tính thể tích của và độ dài đường cao của lăng trụ
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình lăng trụ

Cho hình lăng trụ đứng có cạnh bên tạo với mặt phẳng góc . Giả sử là tam giác vuông tại .Hình chiếu vuông góc của lên trùng với trọng tâm tam giác .Tính thể tích tứ diện .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính diện tích thiết diện

Cho hình lăng trụ đứng đáy là tam giác đều cạnh .gọi lần lượt là trung điểm các cạnh Xác định thiết diện của lăng trụ với mặt phẳng qua và vuông góc với .Thiết diện là hình gì ? Tính diện tích thiết diện
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

xác định thiết diện của lăng trụ với mặt phẳng (P)

Cho lăng trụ tam giác .Hãy xác định thiết diện của lăng trụ với một mặt phẳng đi qua các điểm thuộc ba mặt bên
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định thiết diện của lăng trụ khi cắt bởi mặt phẳng (G_1G_2G_3)

Cho lăng trụ tam giác .Gọi theo thứ tự là trọng tâm của các tam giác Chứng minh : Xác định thiết diện của lăng trụ khi cắt bởi mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Một lăng trụ tứ giác đều . Xác định đường cao lăng trụ

Một lăng trụ tứ giác đều có cạnh đáy , đường chéo của lăng trụ tạo với  cạnh bên và với đường chéo đáy hai góc có tổng bằng . Xác định đường cao lăng trụ.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình lăng trụ đứng Tính các đáy và cạnh bên của lăng trụ theo

Cho hình lăng trụ đứng có đáy vuông cân tại .Đoạn nối trung điểm của và trung điểm của có độ dài bằng hợp với đáy góc và mặt bên góc Tính các đáy và cạnh bên của lăng trụ theo chứng minh rằng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng

Cho hình lăng trụ đứng đáy là tam giác vuông có , cạnh bên . Gọi là trung điểm của . Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài 105759

cho hình lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng và chiều cao Dựng thiết diện của lăng trụ tạo bởi mặt phẳng đi qua và vuông góc với cạnh Tính diện tích thiết diện nói trên
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình lăng trụ

Cho lăng trụ tam giác có đáy là tam giác vuông cân với cạnh huyên . mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng . Giả sử , góc nhọn và mặt phẳng tạo với mặt phẳng góc . Tìm thể tích lăng trụ.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình lăng trụ

Cho hình lăng trụ có đáy là tam giác vuông tại . Giả sử . Gọi là trung điểm là giao điểm của . Tính thể tích tứ diện .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình lăng trụ

Cho hình lăng trụ tam giác đều , góc giữa hệ mặt phẳng bằng . Tìm thể tích khối lăng trụ đó.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình lăng trụ

Cho hình lăng trụ tam giác . Gọi lần lượt là trung điểm của các cạnh . Tìm giao điểm của mp với đường thẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình lăng trụ

Cho hình lăng trụ tam giác . Trên cạnh kéo dài, về phía , lấy điểm sao cho .Gọi là trung điểm của .a) Xác định thiết diện của hình lăng trụ khi nó bị cắt bởi mặt phẳng .b) Gọi là giao điểm của và mp. Tính .c) Xác định giao tuyến của mp và mp.d) Gọi là giao điểm của và mp. Tính .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC. Gọi G là trọng tâm tam giác A’BC. Tính thể tích khổi lăng trụ đã cho và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện G.ABC theo a.

Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có AB=a, góc giữa hai mặt phẳng (A’BC) và (ABC) bằng . Gọi G là trọng tâm tam giác A’BC. Tính thể tích khổi lăng trụ đã cho và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện G.ABC theo a.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

xác định góc giữa đường sinh và trục hình nón, Tìm giá trị của m để bài toán giải được

  Một hình lăng trụ nội tiếp một hình nón thỏa mãn các điều kiện :- Chiều cao hình trụ bằng bán kính đáy hình nón- Tỉ số giữa diện tích toàn phần hình trụ và diện tích đáy hình nón bằng xác định góc giữa đường sinh và trục hình nón. Tìm giá trị của để bài toán giải được


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay