Hình lập phương

8 kết quả phù hợp trong mục Hình lập phương
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh tứ giác là hình chóp đều

Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a.
a) Chứng minh A.BDA’ và C’.BDA’ là các hình chóp đều.
b) Chứng minh CC’ vuông góc với (BDA’) tại trọng tâm tam giác BDA’
b) Tính khoảng cách giữa hai đường chéo nhau là BD và CC’.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách giữa 2 đường chéo

Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a.
a) Chứng minh A.BDA’ và C’.BDA’ là các hình chóp đều.
b) Chứng minh CC’ vuông góc với (BDA’) tại trọng tâm tam giác BDA’
b) Tính khoảng cách giữa hai đường chéo nhau là BD và CC’.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Diện tích toàn phần của hình lập phương

Thể tích của một hình lập phương là 343cm3 .Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là: A/ 294cm2 B/ 196 cm2 C/ 245 cm2

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài toán về hình lập phương

Cho hình lập phương . Gọi lần lượt là các điểm thuộc sao cho a) Chứng minh rằng song song với mặt phẳng b) Khi song song với nhau. Chứng minh rằng vuông góc với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình lập phương Chứng minh bốn điểm nằm trên một mặt phẳng

Cho hình lập phương .Gọi theo thứ tự là các trung điểm của các cạnh Chứng minh bốn điểm nằm trên một mặt phẳng Chứng minh
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình lập phương có cạnh bằng a

Cho hình lập phương có cạnh bằng . Gọi là trung điểm của . Tìm khoảng cách giữa .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình lập phương

Cho hình lập phương có cạnh bằng . Gọi lần lượt là trung điểm của . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay