Hình nón

5 kết quả phù hợp trong mục Hình nón
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Diện tích xung quanh của hình nón

Một hình nón có nửa góc ở đỉnh là 450 và đường cao là 12, diện tích xung quanh của hình nón là : A: 144pi B: 144pi sqrt{2}
C:72pi sqrt{2} D: 48pi sqrt{2}

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của điểm vàng

Điểm vàng là nơi:
A. Không có tế bào hình nón và hình que.
B. Nhiều tế bào thị giác hình nón.
C. Nhiều tế bào thị giác hình que.
D. Nhiều tế bào thị giác hình nón và hình que.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình nón đỉnh S đáy là hình tròn

Cho hình nón đỉnh đáy là hình tròn . Một mặt phẳng vuông góc với tại điểm thuộc đoạn và cắt hình nón theo đường tròn . Đặt Tìm để thể tích hình nón đỉnh đáy là hình tròn đặt giá trị lớn nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm x để thể tích hình nón đỉnh O đáy là hình tròn (C)

Cho hình nón đỉnh đáy là hình tròn . Một mặt phẳng vuông góc với tại điểm thuộc đoạn và cất hình nón theo đường tròn . Đặt . Tìm để thể tích hình nón đỉnh đáy là hình tròn đạt giá trị lớn nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trong tất cả các hình nón ngoại tiếp hình trụ chiều cao h, bán kính R hãy xác định hình nón có thể tích nhỏ nhất

Trong tất cả các hình nón ngoại tiếp hình trụ chiều cao , bán kính hãy xác định hình nón có thể tích nhỏ nhất.


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay