hình thang vuông

2 kết quả phù hợp trong mục hình thang vuông
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính diện tích hình thang vuông

Bài 1 : Cho tứ giác ABCD . Hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau. Gọi M,N,P,Q lần lượt là trung điểm các cạnh AB,BC,CD,DA.
a)Tứ giác MNPQ là hình gì ? Vì sao ?
b) Để MNPQ là hình vuông thì tứ giác ABCD cần có điều
Bài 2: Tính diện tích của một hình thang vuông, biết hai đáy có độ dài là và 4cm, góc tạo bởi một cạnh bên và đáy lớn có số đo bằng 45 độ

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tập hợp điểm

Cho hai đ¬ờng tròn (O1) và (O2) cắt nhau tại A và B . Một đ¬ờng thẳng đi qua A cắt đ¬ờng tròn (O1) , (O2) lần l¬ợt tại C,D , gọi I , J là trung điểm của AC và AD .
1) Chứng minh tứ giác O1IJO2 là hình thang vuông .
2) Gọi M là giao diểm của CO1 và DO2 . Chứng minh O1 , O2 , M , B nằm trên một đ¬ờng tròn
3) E là trung điểm của IJ , đ¬ờng thẳng CD quay quanh A . Tìm tập hợp điểm E.
4) Xác định vị trí của dây CD để dây CD có độ dài lớn nhất .< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay