hình thành loài

2 kết quả phù hợp trong mục hình thành loài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hình thành loài bằng con đường địa lí

Hình thành loài bằng con đường địa lí là phương thức thường gặp ở
A. thực vật và vi khuẩn.
B. thực vật .
C. thực vật và động vật.
D. thực vật và động vật ít di động.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

sự hình thành loài hươu cao cổ

Theo La Mác: sự hình thành loài hươu cao cổ là:
A. Do tập quán không ngừng vươn cao cổ ăn lá trên cao được di truyền qua nhiều thế hệ.
B. Do sự thay đổi đột ngột của môi trường nên chỉ còn toàn lá cây ở cao, buộc hươu phải vươn cổ để ăn lá.
C. Do chọn lọc đã tích luỹ được những biến dị cổ cao ở hươu.
D. Do phát sinh biến dị "cổ cao" 1 cách ngẫu nhiên.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay