hồ chí minh

6 kết quả phù hợp trong mục hồ chí minh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài thơ Tức Cảnh Pác Bó của Hồ Chí Minh

Chép lại bài thơ Tức cảnh Pác Bó của Hồ Chí Minh. Cho biết hoàn cảnh sáng tác của bài thơ?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh

Hãy lấy dẫn chứng để chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn và linh hoạt của Đảng ta trong chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miến Nam. Trình bày diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hồ Chí Minh đọc “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiếm”

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiếm” vào ngày tháng, năm nào ?
a- 19/12/1946 b- 22/12/1944
c- 02/9/1945 d- 23/9/1945

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những nét chính về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thuở thiếu thời đến năm 1917?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phong cách nghệ thuật của Hồ Chí Minh

Sự đa dạng mà thống nhất của phong cách nghệ thuật Hồ Chí Minh

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Át lát địa lí Việt Nam

Qua át lát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học (trang 14, Các miền tự nhiên)
1. Dựng lát cắt địa hình từ Thành phố Hồ Chí Minh qua Đà Lạt, núi Bi Doup đến sông Cái theo tỉ lệ ngang 1: 3000 000, tỉ lệ đứng 1: 100 000.
2. Nhận xét đặc điểm địa hình theo lát cắt đó.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay