hô hấp bằng da

1 kết quả phù hợp trong mục hô hấp bằng da
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm lớp lưỡng cư

Trong những đặc điểm sau thì đặc điểm nào chỉ có ở lớp lưỡng cư?
A. Là động vật biến nhiệt. B.Thức ăn là sâu bọ.
C. Hô hấp bằng da và phổi. D. Di chuyển bằng bốn chi.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay