hô hấp

55 kết quả phù hợp trong mục hô hấp
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng của phổi

1- Nêu đặc điểm cấu tạo phù hợp với chức năng của phổi.
- Phổi là bộ phận quan trọng nhất của hệ hô hấp nơi diễn ra sự trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường bên ngoài.
- Bao ngoài hai lá phổi có hai lớp màng, lớp màng ngoài dính với lồng ngực, lớp trong dính với phổi, giữa hai lớp có chất dịch giúp cho phổi phồng lên, xẹp xuống khi hít vào và thở ra.
- Đơn vị cấu tạo của phổi là phế nang tập hợp thành từng cụm và được bao bởi màng mao mạch dày đặc tạo điều kiện cho sự trao đổi khí giữa phế nang và máu đến phổi được dễ dàng.
- Số lượng phế nang lớn có tới 700 – 800 triệu phế nang làm tăng bề mặt trao đổi khí của phổi.
2- Khi con người hoạt động mạnh thì nhịp hô hấp thay đổi như thế nào ? Giải thích ?
- Khi con người hoạt động mạnh thì nhịp hô hấp tăng.
- Giái thích: Khi con người hoạt động mạnh cơ thể cần nhiều năng lượng -
ightarrow Hô hấp tế bào tăng 
ightarrow Tế bào cần nhiều oxi và thải ra nhiều khí cacbonic
ightarrow Nông dộ cscbonic trong máu tăng đã kích thích trung khu hô hấp ở hành tủy điều khiển làm tăng nhịp hô hấp.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các hình thức hô hấp ở động vật

Câu 1: Hô hấp ở động vật là gì? Các hình thức hô hấp ở động vật ?
Câu 2: Nêu các giai đoạn chính của hô hấp ở thực vật: các sản phẩm và nơi diễn ra.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nêu sự tiến hoá của hệ tuần hoàn

Câu 1
Tại sao cá lên cạn không hô hấp được?
Câu 2
Nêu sự tiến hoá của hệ tuần hoàn?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của quá trình thoát hơi nước

Câu 1: (2 điểm)
Nêu vai trò của quá trình thoát hơi nước? Các con đường thoát hơi nước ở lá?
Câu 2:(2 điểm)
Phân biệt hô hấp hiếu khí với hô hấp kỵ khí

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phương trình hô hấp tổng quát

-Hô hấp ở thực vật là gì?
-Phương trình hô hấp tổng quát .
-Vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quá trình trao đổi khí ở phổi và ở tế bào.

a./ Hô hấp là gì? Hãy đề ra các biện pháp bảo vệ hệ hô hấp tránh các tác nhân có hại (1,5 đ).
b./ Trình bày quá trình trao đổi khí ở phổi và ở tế bào.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chuyển hóa của các cơ quan hô hấp

Hãy nêu sự phân hóa và chuyên hóa của các hệ cơ quan hô hấp, tuần hoàn, thần kinh, sinh dục trong quá trình tiến hóa của các ngành động vật (từ ngành động vật nguyên sinh đến ngành động vật có xương sống).

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quan hệ của hô hấp và quang hợp

- Vì sao ở nhiều loại lá, mặt trên có màu sẫm hơn mặt dưới ?
- Vì sao hô hấp và quang hợp trái ngược nhau nhưng lại có quan hệ chặt chẽ với nhau ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các hình thức hô hấp ở động vật


Câu 1: Nêu các đặc điểm về cấu tạo của ống tiêu hoá ở thú ăn thực vật thích nghi với việc tiêu hoá cỏ? (2 điểm)
Câu 2: Có mấy hình thức hô hấp ở động vật? Mỗi hình thức nêu 2 đại diện sinh vật.(2 điểm)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các hình thức di chuyển của động vật

Câu 1
+ Hệ thần kinh: chưa phân hoá 
ightarrow thần kinh mạng lưới 
ightarrow chuỗi hạch đơn giản 
ightarrow chuỗi hạch phân hoá 
ightarrow não. (1đ)
+ Hệ hô hấp: Từ chưa phân hoá 
ightarrow trao dđổi chất toàn bộ qua da
ightarrow mang đơn giản 
ightarrow mang phổi. (1đ)
Câu2
Châu chấu ( đi, chạy, bay) (0.5đ)
Vịt trời (đi, chạy, bay) (0.5đ)
Câu 3
* Nguyên nhân suy giảm đa dạng sinh học
Nạn phá rừng khai thác gổ. (0,25đ)
Du canh, di dân khai hoang nuôi trồng thuỷ sản, xây dựng đô thị (0,25đ)
Săn bắt buôn bán động vật hoang dại. (0,25đ)
Ô nhiễm môi trường, sử dụng thuốc trừ sâu tràn lan, chất thải từ cá nhà máy (0,5đ)
* Bảo vệ đa dạng sinh học.
Giáo dục tuyên truyền bào vệ động vật. (0,25đ)
Cấm đột rừng, khai thác rừng bừa bãi. (0,25đ)
Cấm săn bắt động vật, nhất là động vật quý hiếm vào mùa sinh sản (0,25đ)
Chống ô nhiễm môi trường. (0,25đ)
Thuần hoá lai tạo giống để tăng độ đa dạng sinh học.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giai đoạn chính của hô hấp ở thực vật

++Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp:
- Giai đoạn 1: xảy ra ở tế bào chất: Glucozo axit piruvic + ATP + NADH
- Giai Đoạn 2: hô hấp hiếu khí hoặc hô hấp kị khí tùy theo sự có mặt của oxi.
+ Nếu có oxi hhoo hấp hiếu khí xảy ra ở ti thể theo chu trình crep
Axitpiruvic
ightarrow CO2 + ATP + NADH + FADH2
+ Nếu thiếu oxi phân giải kị khí tạo ra rượu etilic hoặc axit lactic
Axitpiruvic
ightarrowrượu etilic + CO2 + năng lượng
Axitpiruvic
ightarrowaxit lactic + năng lượng
- Giai đoạn 3: chuỗi truyền điện tử và quá trình photphorin hóa oxi hóa tạo ra ATP và H2O có sự tham gia của oxi
++Tại vì ở côn trùng máu từ tim qua hệ thống động mạch tràn vào khoang cở thể và trộn lẫn với nước mô. Sau khi tiếp xúc và trao đổi chất với với tế bào, hỗn hợp máu nước mô chui vào tĩnh mạch đổ về tim nên gọi là hệ tuần hoàn hở. Còn cá, chim, thú máu từ tim bơm đi lưu thông liên tục trong mạch kín, từ động mạch qua mao mạch, tĩnh mạch sau đó về tim nên gọi là hệ tuần hoàn kín.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các hình thức hô hấp ở động vật

Hô hấp ở động vật là gì? Các hình thức hô hấp ở động vật ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

So sánh hô hấp thực vật và động vật

Câu 1
Cây hút nước vào sau đó lại thoát hơi nước qua lá, trong khi quá trình thoát hơi nuớc lại rất tiêu tốn năng lượng của cây. Như vậy thoát hơi nước có phải là một quá trình lãng phí năng lượng của cây không? Tại sao?
Câu 2
Hô hấp ở thực vật và hô hấp ở động vật có điểm gì giống và khác nhau?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ tuần hoàn của thỏ.

Trình bày hệ tuần hoàn và hệ hô hấp của thỏ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phương pháp bảo quản nông phẩm

Trình bày ảnh hưởng của môi trường đối với hô hấp ở thực vật ? Dựa vào mối quan hệ giữa hô hấp và môi trường, hẫy nêu một số phương pháp bảo quản nông phẩm?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ưu thế của hô hấp hiếu khí

Câu 1. a) Động lực nào giúp dòng nước và các ion khoáng di chuyển được từ rễ lên lá ở những cây gỗ cao hành chục mét? (1đ)
b) Vì sao hô hấp được xem là quá trình sinh lí trung tâm của cây xanh? (1đ)
Câu 2.a) Các chất hữu cơ sau đây có vai trò gì trong pha tối của quang hợp ở thực vật C3 và thực vật C4? (2đ)
-RiDP( Ribulozơ 1.5 di phôtphat)
-AOA( axit ôxalô axêtic)
-RiDP- cacbôxilaza
-PEP (phôtpho enol pyruvat)
b) Hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với hô hấp kỵ khí? Cho ví dụ về trường hợp cây phải chuyển sang hô hấp kỵ khí. (1đ)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu trúc của cơ thể thực vật

Câu 1Vì sao nói nguyên tố Nitơ là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu ?
Câu 2 Các quá trình sau đây diễn ra chủ yếu trong cấu trúc nào của cơ thể thực vật:
a. thoát hơi nước. c. hô hấp hiếu khí
b. quang phân li nước d. hấp thụ nước từ đất

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hô hấp của thằn lằn

Thằn lằn thở bằng:
A. Mang B. Mang và phổi
C. Tim D. Phổi

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa của hệ số hô hấp

Ý nghĩa nào sau đây không đúng với ý nghĩa của hệ số hô hấp?
A. Quyết định các biện pháp bảo quản nông sản và chăm sóc cây trồng.
B. Cho biết nguyên liệu hô hấp là nhóm chất gì.
C. Có thể đánh giá được tình trạng hô hấp của cây
D. Xác định được cường độ quang hợp của cây

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nhiệt độ tối ưu cho quá trình hô hấp

Nhiệt độ tối ưu cho quá trình hô hấp là:
A. 30 – 35oC B. 20 – 25oC C. 40 – 45oC D. 10 – 20oC< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay