hoa 10

6 kết quả phù hợp trong mục hoa 10
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoàn thành các phương trình phản ứng - hóa 10

Hoàn thành các phương trình phản ứng trong dãy chuyển hóa sau Resized Image

Hoàn thành phản ứng

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình hóa học

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm
Resized Image
bằng lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng thu được 500ml dung dịch Y. Chia Y thành 2 phần bằng nhau:
Cô cạn phần 1 thu được 31,6 gam hỗn hợp muối khan.
Sục khí clo dư vào phần 2, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thì thu được 33,375 gam hỗn hợp muối khan.
a. Viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra.
b. Tính m và nồng độ mol/lít các chất có trong dung dịch Y.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

HÓA

Hòa tan hôn hợp gồm Fe và Cubawngf HNO3 đnóng thì thu được 22,4 lít khí màu nâu. Nếu thay HNO3 bằng H2SO4 đặc nóng thì thu được bao nhiêu lít khí SO2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ôn tập chương 2 hóa 10 nhờ giải giúp

cho 1 lượng oxit kim loại nhóm IIA tác dụng vừa du03 với dd HCL 10 % thì sau phản ứng ta thu được dd muối có nồng độ 12,34% . Xác định công thức của oxit kim loại .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

hoa

sap xep cac nguyen tu theo chieu giam dan ban kinh: Li,O,F,Na

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tên của phi kim

Một phi kim cho 2 oxit.Trong oxit thứ nhất oxi chiếm 4/7 phân tử khối trong oxit thứ hai oxi chiếm 8/11 phân tử k

a)Tìm tên phi kim?

b)Cho biết khả năng oxi hóa hoặc khu của 2 oxit trên .Viết phương trình phản ứng minh họa?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay