hoa 8

10 kết quả phù hợp trong mục hoa 8
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hóa

Hợp chất hữu cơ có nguyên tố O,H,C trong phân tử nghĩa là 1 trong các nguyên tố đó có là hợp chất hữu cơ hay từ 2 cái trở lên hoặc như thế nào ????

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vật thể tự nhiên

Hãy chỉ ra đâu là vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo, chất ( những từ in nghiêng ) trong các câu sau: ( 2,5đ )
a. Dao, kéo làm bằng sắt.
b. Chậu có thể làm bằng nhôm, đồng hoặc nhựa.
c. Đường ăn được sản xuất từ cây mía, củ cải đường.
d. Cơ thể người có từ 63 – 65% nước
e. Xe dạp được chế từ sắt, nhôm.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Trình bày cấu tạo nguyên tử

Câu 1: Trình bày cấu tạo nguyên tử?
Câu2: Thế nào là đơn chất? Hợp chất? Cho ví dụ cho mỗi loại.
Câu3: Thế nào là nguyên tử, phân tử? Cho ví dụ mỗi loại.
Câu4: Nguyên tử khối, phân tử khối là gì? Nêu cách tính phân tử khối, cho ví dụ cụ thể.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính phân tử khối

) Phân tử chất A gồm 1 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 3 nguyên tử oxi và nặng hơn phân tử hi®ro 40 lần
a. A là đơn chất hay hợp chất?
b. Tính phân tử khối của A .
c. Tính nguyờn tử khối của X. Cho biết tờn , kớ hiệu hoỏ học của nguyờn tố X

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Định nghĩa mol

1- Mol là gì? Khối lượng mol là gì? Khối lượng mol là gì? Khối lượng mol nguyên tử, phân tử là gì?
2- Hãy nêu công thức liên hệ giữa số mol (n), khối lượng chất (m) và khối lượng mol nguyên tử (đối với nguyên tử) hoặc khối lượng mol phân tử (đối với phân tử) M.
3- Tính khối lượng mol nguyên tử của kim loại A biết 0,5 mol của A có khối lượng 11,5 gam.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích khí hidro

Sắt tác dụng với axit clohidric được biểu diển bởi sơ đồ phản ứng sau:
Fe + HCl --→ FeCl2 + H2↑
a, Hãy lập phương trình hóa học của phản ứng.
b, Biết rằng có 11,2 gam sắt tham gia phản ứng trên, hãy tính:
+ Thể tích khí hidro (đktc) thu được sau phản ứng.
+ Khối lượng axit chohidric cần dùng.
( Cho biết: Cu = 64; Br = 80; Fe = 56; O = 16; H = 1; Cl = 35,5)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình hóa học

Cho các chất:

Resized Image
a) Viết phương trình hóa học của mỗi chất đó với nước (nếu có)
b) Gọi tên các sản phẩm thu được của các phản ứng đó.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính hiệu suất của phản ứng

Trộn đều 8 gam bột CuO với 1,02 gam bột Al2O3 ta được hỗn hợp A. Cho 4,48 lít khí hidro (đktc) đi qua ống nghiệm chứa hỗn hợp A nung nóng. Sau một thời gian thu được 7,74 gam hỗn hợp chất rắn B.
a. Tính hiệu suất của phản ứng.
b. Tính khối lượng mỗi chất có trong B

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm công thức phân tử

1.Một oxit của lưu huỳnh trong đó oxi chiếm 60% về khối lượng. Tìm công thức phân tử của oxit đó.

2. Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế Fe­3O4 bằng cách cho oxi tác

với sắt ở nhiệt độ cao.

a.Tính số gam sắt và oxi cần dùng để điều chế được 23,2(g) Fe3O4.

b. Tính số gam KClO3 cần dùng để có lượng oxi cho phản ứng trên

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

bài tập hóa học 8

Cho hỗn hợp  Co_2 vs SO_2 có tỉ khối so với  H_2 = 24 . Tính % thể tích mỗi khí ....< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay