hóa học lớp 10

6 kết quả phù hợp trong mục hóa học lớp 10
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoàn thành chuỗi phản ứng 1

Hoàn thành chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện, nếu có):

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình hóa học

Cho FeS2 vào lượng dư dung dịch HCl. Dẫn khí thoát ra vào bình đựng nước brom. Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoàn thành chuỗi phản ứng

Hoàn thành chuỗi phản ứng sau đây, ghi rõ điều kiện xảy ra phản ứng (nếu có)

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thực hiên chuổi phản ứng

Thựchiênchuổiphảnứngsau:
BaCO3 -> BaCl2 ->HCl ->NaCl ->AgCl -> ZnCl2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

. Tính nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch

Cho 0,85 gam hỗn hợp hai kim loại thuộc hai chu kì kế tiếp nhau trong cùng nhóm IA vào cốc chứa 49,18 gam H2O, thu được dung dịch A và 0,336 lít khí H2 (đkc)
a. Xác định tên hai kim loại
b. Tính nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch A.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cách nhận biết các chất

Có 5 chất bột màu đen hoặc xám trong 5 lọ mất nhãn là : .

Resized ImageChỉ được dùng đèn cồn, ống nghiệm và một dung dịch thuốc thử, hãy nhận biết các hoá chất trên bằng phương pháp hoá học.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay