hoa kì

12 kết quả phù hợp trong mục hoa kì
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm khí hậu Bắc Mỹ

- Nêu sự phân hóa khí hậu ở Bắc Mỹ? Tại sao có sự phân hóa đó?
- Vì sao: Vùng công nghiệp mới của Hoa Kỳ lại chuyển về phía Tây Nam của đất nước?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tên 10 thành viên thuộc khối EU

Câu 1
Nêu nguyên nhân hình thành, hệ quả của khu vực hoá kinh tế?
Câu 2
Kể tên 10 thành viên thuộc khối EU ( Liên minh Châu Âu)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ quả của xu hướng toàn cầu hóa kinh tế

Câu 1
Biểu hiện, hệ quả của xu hướng toàn cầu hoá nền kinh tế?
Câu 2
Kể tên các thành viên thuốc khối ASEAN ( Hiệp hội các nước Đông Nam á)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm nổi bật nhất của kinh tế Hoa Kì.

a. Hãy nêu ba đặc điểm nổi bật nhất của nền kinh tế Hoa Kì.
b. Phân tích các nguyên nhân làm cho Hoa Kì có nền kinh tế phát triển mạnh nhất thế giới.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm vị trí địa lí của Hoa Kì

a. Hãy nêu đặc điểm vị trí địa lí của Hoa Kì
b. Vị trí địa lí của Hoa kì có những thuận lợi gì trong quá trình phát triển kinh tế?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chính về địa lý Hoa Kì

Cõu 1 (2 điểm)
Trình bày những đặc điểm chính về vị trí địa lý của Hoa Kì, vị trớ địa lý của Hoa Kì có thuận lợi gì cho phỏt triển kinh tế ?
Cõu 2: (3 điểm)
Khái niệm liên kết vựng châu Âu. Làm rừ những lợi ích của việc liên kết vựng Ma-xơ Rai-nơ, qua đó cho biết ý nghĩa của việc phỏt triển các liên kết vựng trong Liên minh châu Âu

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN HOA KÌ

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN HOA KÌ TẠO NHỮNG THUẬN LỢI NÀO CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thành viên của Méc cô xua

Nước nào sau đây là thành viên của Méc cô xua.
a.Ca na đa b.Bra xin
c.Mexico d.Hoa kì

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tình hình gia tăng dân số Hoa Kỳ

Dựa vào bảng số liệu sau: Số dân của Hoa Kỳ thời kì 1800 – 2005 (Đơn vị : Triệu người )

Resized Image

Nhận xét và giải thích tình hình gia tăng dân số Hoa Kỳ trong giai đoạn này ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tình hình phân bố dân cư của Hoa Kì

Trình bày tình hình phân bố dân cư của Hoa Kì ? Cho biết nguyên nhân dẫn đến sự phân bố đó?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguồn lực phát triển công nghiệp của Hoa Kì

Dựa vào atlat và kiến thức đã học phân tích các nguồn lực tự nhiên của để Hoa Kì phát triển công nghiệp

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm vị trí địa lí của Hoa Kì

Trình bày quy mô lãnh thổ, đặc điểm vị trí địa lí của Hoa Kì. Phân tích ý nghĩa của vị trí địa lí đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Hoa Kì ? 2 . Nguyên nhân dẫn đến tình trạng phân bố dân cư không đều của Hoa Kì ?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay