hoa lưỡng tính

4 kết quả phù hợp trong mục hoa lưỡng tính
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm nhận biết hoa đơn tính

Căn cứ vào đặc điểm nào để nhận biết hoa đơn tính, hoa lưỡng tính?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hoa chỉ có nhuỵ gọi

Hoa chỉ có nhuỵ gọi là
a. Hoa đực b. Hoa cái c. Hoa lưỡng tính

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cơ quan sinh sản của hoa lưỡng tính

Cơ quan sinh sản của hoa lưỡng tính là:
A. Đài hoa và tràng hoa B. Đài hoa và nhị hoa
C. Nhị hoa và nhuỵ hoa D. Tràng hoa và nhuỵ hoa

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về hoa đơn tính

Thế nào là hoa đơn tính?hoa lưỡng tính? Ví dụ mỗi loại.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay