hoa thụ phấn

6 kết quả phù hợp trong mục hoa thụ phấn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm thụ phấn

Thụ phấn là gì? Hoa giao phấn khác hoa tự thụ phấn ở điểm nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió:

Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió?
Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió

Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió:
A. Hoa thường tập trung ở ngọn cây, có hương thơm, có mật ngọt.
B. Hoa thường tập trung ở ngọn cây, bao hoa thường tiêu giảm, chỉ nhị dài, bao phấn treo lủng lẳng, hạt phấn nhiều, nhỏ, nhẹ.
C. Hoa thường to, sặc sỡ, tập trung ở ngọn cây, có hương thơm, mật ngọt, hạt phấn nhiều, nhỏ, nhẹ.
D. Hoa thường tập trung ở gốc cây, bao hoa thường tiêu giảm, chỉ nhị dài, bao phấn treo lủng lẳng, hạt phấn nhiều, nhỏ, nhẹ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ

Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hoa thụ phấn nhờ gió

Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ

Đặc điểm nào dưới đây không phải của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ?
A. Hoa có hương thơm B. Bao hoa thường tiêu giảm
C. Hoa có màu sắc sặc sỡ D. Hoa có mật ngọt< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay