hoàn thành phương trình

6 kết quả phù hợp trong mục hoàn thành phương trình
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định chất khử, chất oxi hóa

Hoàn thành các phương trình hóa học sau; xác định chất khử, chất oxi hóa
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoàn thành phương trình phản ứng

Hãy hoàn thành các PTHH sau. Và cho biết các phản ứng đó thuộc loại phản ứng nào?
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoàn thành các phương trình

Hoàn thành các phương trình sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình phản ứng theo sơ đồ

1. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau đây

Resized Image

2. Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra khi:
a. Sục khí SO2 từ từ vào dung dịch nước vôi trong tới dư SO2
b. Cho hốn hợp Na – Al tác dụng với nước.
3.Viết 7 phương trình phản ứng khác nhau để thực hiện sơ đồ
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoàn thành các phương trình hóa học

Hoàn thành các phương trình hóa học sau :
Resized Image< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay