hoang mạc đới nóng

1 kết quả phù hợp trong mục hoang mạc đới nóng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của động vật hoang mạc đới nóng

* Cấu tạo:
- Chân dài 
ightarrow Hạn chế ảnh hưởng của cát nóng
- Chân cao, móng rộng, đệm thịt dày 
ightarrow Không bị lún, đệm thịt chống nóng
- Bướu mỡ Lạc đà 
ightarrow Nơi dự trữ mỡ, nước
- Màu lông giống màu cát 
ightarrow Giống màu môi trường
* Tập tính:
- Mỗi bước nhảy cao và xa, di chuyển bằng cách quăng thân 
ightarrow Hạn chế sự tiếp xúc với cát nóng
- Hoạt động vào ban đêm, chui rúc vào sâu trong cát 
ightarrow Để tránh nóng ban ngày
- Khả năng đi xa và nhịn khát 
ightarrow Tìm nguồn nước< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay