hoang mạc

12 kết quả phù hợp trong mục hoang mạc
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tình hình sản xuất công nghiệp ở Châu Âu

Câu 1): - Nêu tình hình sản xuất công nghiệp ở Châu Âu? Vì sao ngành công nghiệp truyền thống ở Châu Âu bị giảm sút?
Câu 2): Diện tích hoang mạc ở lục địa Ôxtrâylia khá lớn – Hãy giải thích?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm khí hậu châu phi

Khí hậu châu Phi có những đặc điểm gì nổi bật?
Giải thích tại sao khí hậu châu Phi khô, hình thành những hoang mạc lớn?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của động vật hoang mạc đới nóng

Nêu đặc điểm thích nghi về cấu tạo và tập tính của động vật ở hoang mạc đới nóng. Giải thích?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự thích nghi của động vật ở hoang mạc

CÂU 1
Thực vật và động vật ở hoang mạc thích nghi với môi trường khắc nghiệt, khô hạn như thế nào ?
(SGK Địa Lí 7, trang 63 , Nhà Xuất bản Giáo dục, năm xuất bản 2003 )
CÂU 2
Những nguyên nhân xã hội nào đã kìm hãm sự phát triển kinh tế xã hội của Châu Phi ?
(SGK Địa Lí 7, trang 92, Nhà Xuất bản Giáo dục, năm xuất bản 2003 )
Câu 3
Tại sao nói “Thế giới chúng ta đang sống thật rộng lớn và đa dạng” ? Hiện nay trên thế giới có các đại dương nào bao quanh các lục địa ?
(SGK Địa Lí 7, trang 81, Nhà Xuất bản Giáo dục, năm xuất bản 2003 )

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân tạo nên hoang mạc ở châu Phi

Một trong những nguyên nhân tạo nên hoang mạc ở châu Phi là:
A. Hình dạng khối, núi chạy dọc ven biển
B. Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới
C. Có đường Xích đạo chạy qua
D. Vị trí châu Phi nằm khuất các hướng gió

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biện pháp khai thác vùng hoang mạc

Ngày nay, con người đã có những biện pháp gì để khai thác vùng hoang mạc?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các hoạt động kinh tế cổ truyền

Trình bày các hoạt động kinh tế cổ truyền và hiện đại của con người ở đới hoang mạc.
Hoang mạc thường phân bố ở đâu? Giải thích.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Duyên hải phía tây An-đet lại có hoang mạc

Giải thích vì sau dải đất duyên hải phía tây An-đet lại có hoang mạc ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân làm cho hoang mạc ngày càng rộng

Em hãy trình bày nguyên nhân làm cho hoang mạc ngày càng mở rộng và biện pháp hạn chế sự phát trển hoang mạc?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm khí hậu môi trường hoang mạc

Đặc điểm khí hậu môi trường hoang mạc. Làm thế nào mà Thực vật và Động vật thích nghi với môi trường ấy?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khí hậu của Châu Phi

Vì sao Châu Phi là nơi có khí hậu khô, nóng và các môi trường tự nhiên nằm cân xứng qua đường xích đạo? Giải thích tại sao hoang mạc Châu Phi lại nằm bên bờ biển?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

quần xã rừng mưa nhiệt đới

Trong các quần xã sinh vật sau đây, quần xã nào có mức đa dạng sinh học cao hnất?
A. Rừng mưa nhiệt đới B. Savan
C. Hoang mạc D.Thảo nguyên< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay