hoành độ giao điểm

1 kết quả phù hợp trong mục hoành độ giao điểm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tập định của hàm số

Caâu 1
Tìm tập định của hàm số
Resized Image
Caâu 2
1. Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số
Resized Image
2. Tìm hoành độ giao điểm của (P) và đường thẳng (d):
y=2x-2< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay