Bài tập về hon hop kim loai phan ung voi NO3- va H+

1 kết quả phù hợp trong mục hon hop kim loai phan ung voi NO3- va H+
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

HOA HOC 11

cho 18g hon hop Fe, Cu vao 200 ml dung dich chua NaNO3 1m va HCl 2M.ket thuc phan ung nho tiep V ml HCl 1M vao hon hop thi kim loai tan vua het.biet dung dich thu duoc khong co ion NO3- va NO la san phan khu duy nhat.tinh V va % khoi luong cua Fe trong kim loai ban dau.

A.400 VA 46,67%

B.200 VA 31,11%

C.200 VA 46.67%

D.400 V 31,11%< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay