hồng cầu

15 kết quả phù hợp trong mục hồng cầu
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải thích hiện tượng thức ăn tiêu hóa trong dạ dày

a.Tại sao thức ăn tiêu hoá ở dạ dày được chuyển xuống ruột non từng đợt với lượng nhỏ ? Ý nghĩa sinh học của hiện tượng này ?
b.Hãy giải thích vì sao tế bào hồng cầu ở người không có nhân còn tế bào bạch cầu thì có nhân?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các thành phần cấu tạo của máu

Máu gồm những thành phần cấu tạo nào? Nêu chức năng của huyết tương và hồng cầu .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu tạo và chức năng của hồng cầu

a) Cấu tạo và chức năng của hồng cầu?
b) Cơ chế của hiện tượng đông máu ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Huyết áp trên cơ thể người

Câu 1
Khi kiểm tra sức khoẻ ở người trưởng thành,bác sỹ nghi kết luận :Huyết áp tối đa 120mmHg,huyết áp tối thiểu 80mmHg. Em hiểu thế nào về huyết áp và kết luận trên ? Tại sao người bị cao huyết áp thường dẫn đến suy tim ?
Câu2
a.Tại sao thức ăn tiêu hoá ở dạ dày được chuyển xuống ruột non từng đợt với lượng nhỏ ? Ý nghĩa sinh học của hiện tượng này ?
b.Hãy giải thích vì sao tế bào hồng cầu ở người không có nhân còn tế bào bạch cầu thì có nhân?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân hồng cầu không phân chia được

Hồng cầu không phân chia được vì :
a. Không có nhân ; b. Không có chất nguyên sinh ;
c. Không có Hê mô glô bin ; d. Cả 3 câu a,b,c đúng .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lyzoxom phát triển ở người

Ở người Lyzoxom phát triển mạnh nhất ở tế bào nào?
a. Tế bào mô cơ b. Tế bào hồng cầu.
c. Noron thần kinh d. Tế bào bạch cầu.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của bào quan ty thể

a. Trình cấu tạo và chức năng của bào quan ty thể, lạp thể, lưới nội chất của tế bào nhân thực.
b. Trong các tế bào: cơ, hồng cầu, bạch cầu, thần kinh, thì loại tế bào nào có nhiều Lyzôxôm nhất?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trùng sốt rét phá hủy tế bào máu

Trùng sốt rét phá huỷ loại tế bào nào của máu?
a. Bạch cầu b. Hồng cầu c. Tiểu cầu d. Cả a, b và c.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nơi kí sinh của trùng kiết lỵ

Nơi kí sinh của trùng kiết lỵ là:
A. Bạch cầu B. Hồng cầu C. Ruột người D. Máu

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tế bào biểu bì

Trong cơ thể tế bào nào sau đây có nhiều lizôxôm
A.Tế bào xương
B.Tế bào bạch cầu
C.Tế bào hồng cầu
D.Tế bào biểu bì

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng của hồng cầu

Chức năng của hồng cầu:
A. vận chuyển chất thải. B.vận chuyển các chất dinh dưỡng đi nuôi cơ thể.
C. vận chuyển khí O2 và CO2. D.tham gia vào quá trình động máu.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kí sinh của trùng sốt rét

Trùng sốt rét thường kí sinh ở:
A Hồnh cầu B Bạch cầu
C Hồng cầu và muỗi Anôphen D Tiểu cầu

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sinh sản của trùng sốt rét

Trùng sốt rét sinh sản trong
a.thành ruột b. bạch cầu c. hồng cầu d. Tiểu cầu

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

năng lượng cung cấp từ ATP

Hoạt động nào sau đây không cần năng lượng cung cấp từ ATP?
a. Sinh trưởng ở cây xanh
b. Sự khuyếch tán vật chất qua màng tế bào
c. Sự co cơ ở động vật
d. Sự vận chuyển ôxi của hồng cầu ở người< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay