Bài tập về hướng của lực

3 kết quả phù hợp trong mục hướng của lực
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hướng của lực

Một quả bóng , khối lượng 500g bay với tốc độ 20 m/s đập vuông góc vào bức tường và bay ngược lại với tốc độ 20m/s.Thời gian va đập là 0,02 s. Lực do bóng tác dụng vào tường có độ lớn và hướng:
A. 1000N , cùng hướng chuyển động ban đầu của bóng
B. 500N , cùng hướng chuyển động ban đầu của bóng
C. 1000N , ngược hướng chuyển động ban đầu của bóng
D. 200N, ngược hướng chuyển động ban đầu của bóng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất của lực tác dụng

Chọn câu phát biểu đúng.
a) Khi vật thay đổi vận tốc thì bắt buộc phải có lực tác dụng vào vật.
b) Vật bắt buộc phải chuyển động theo hướng của lực tác dụng vào nó.
c) Nếu không còn lực nào tác dụng vào vật đang chuyển động thì vật phải lập tức dừng lại.
d) Một vật không thể liên tục chuyển động mãi mãi nếu không có lực nào tác dụng vào nó.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

ròng rọc cố định ở đỉnh cột cờ

Lí do chính của việc đặt ròng rọc cố định ở đỉnh cột cờ là để có thể:
A. tăng cường độ của lực dùng để kéo cờ lên cao B. giảmcường độ của lực dùng để kéo cờ lên cao
C. giữ nguyên hướng của lực dùng để kéo cờ lên cao D. thay đổi hướng của lực dùng để kéo cờ lên cao< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay