hướng động

17 kết quả phù hợp trong mục hướng động
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của hướng động vật

Thế nào là hướng động ở thực vật? Vai trò của hướng động đối với đời sống thực vật ? Giải thích một chậu đất ẩm treo nghiêng, đáy có nhiều lỗ thủng thấy rễ cây mọc thẳng rồi lại quay lên các lỗ .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về hướng động vật

-Hướng động là gì?
-Trình bày vận động hướng sáng của cây? Cơ chế hướng sáng của cây?
-So sánh phản ứng hướng sáng của cây với vận động nở hoa của cây.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phân biệt hướng động với ứng động

: Phân biệt hướng động với ứng động? Mỗi kiểu cảm ứng lấy 1 ví dụ.(2,5 điểm)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thành tựu văn hóa của phương đông cổ đại

Hãy cho biết những thành tựu văn hóa nổi bật của phương Đông thời cổ đại?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thời gian hình thành nhà nước cổ đại Phương Đông

1. Nhà khoa học nào không thuộc thời kì cổ đại
A. Talet
B. Pitago
C. Acsimet
D. Galilê
2. Thời gian hình thành nhà nước cổ đại Phương Đông
A. Thiên niên kỉ V TCN – IV TCN
B. Thiên niên kỉ IV TCN – III TCN
C. Thiên niên kỉ III TCN – II TCN
D. Thiên niên kỉ II TCN – I TCN

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tác phẩm văn học thời Minh Thanh

1. Thể chế chính trị của các quốc gia cổ đại Phương Đông
A. Chuyên chế cổ đại
B. Dân chủ chủ nô
C. Quân chủ lập hiến
D. Cộng hoà
2.Trong các tác phẩm văn học sau , tác phẩm nào không thuộc văn học thời Minh - Thanh ( Trung Quốc )?
A. Hồng lâu mộng
B. Tam quốc diến nghĩa
C. Thuỷ Hử
D. Đàn hương hình

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chữ viết của người Phương Đông cổ đại

1. Chữ viết của người Phương Đông cổ đại ra đời từ nhu cầu
A. Ghi chép kiến thức và trao đổi kiến thức
B. Lưu giữ kiến thức và trao đổi kiến thức
C. Phục vụ lợi ích cho giai cấp thống trị
D. Ghi chép kiến thức và lưu giữ kiến thức.
2. Xã hội có giai cấp đầu tiên xuất hiện sớm nhất ở
A. Lưu vực các con sông lớn ở Châu Á , Châu Phi
B. Ven bờ bắc Địa Trung Hải
C. Lưu vực các con sông lớn ở Châu Á
D. Châu Á và Địa Trung Hải

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm kinh tế các quốc gia cổ đại phương Đông

1. Đặc điểm kinh tế của các quốc gia cổ đại Phương Đông
A. Săn bắt , hái lượm kết hợp với trồng trọt và chăn nuôi
B. Trồng trọt chă nuôi kết hợp công thương nghiệp
C. Kinh tế nông nghiệp là chính
D. Phát triển đều các ngành kinh tế
2. Tầng lớp đóng vai trò quan trọng trong xã hội cổ đại Phương Đông là:
A. Quý tộc
B. Nông dân công xã
C. Nô lệ
D. Cả A,B,C

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xã hội phong kiến phương đông và phương tây

Em hãy cho biết trong xã hội phong kiến phương đông và phương tây có những giai cấp cơ bản nào? mối liên hẹ giữa các giai cấp đó?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kể tên các quốc gia cổ đại phương đông

Kể tên các quốc gia cổ đại phương Đông? Được hình thành ở những khu vực nào? Vào khoảng thời gian nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quốc gia xuất hiện sớm lịch sử loài người

Các quốc gia xuất hiện sớm nhất trong lịch sử loài người.
A/ Phương Đông. C/ Cả phương Đông và phương Tây.
B/ Phương Tây. D/ Không phải các ý trên.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các quốc gia cổ đại phương Tây

Các quốc gia cổ đại phương Tây bị bộ tộc Giéc-man tràn xuống xâm chiếm vào:
A. Cuối thế kỉ IV C. Cuối thế kỉ V
B. Đầu thế kỉ V. D. Đầu thế kỉ IV.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Kinh tế của các quốc gia cổ đại phương Đông

Đặc điểm kinh tế của các quốc gia cổ đại phương Đông là gì?
a. Săn bắt, hái lượm kết hợp với trồng trọt và chăn nuôi.
b. Lấy nghề nông làm gốc.
c. Trồng trọt chăn nuôi kết hợp với công thương.
d. Phát triển đều các ngành kinh tế.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thành tựu văn hóa quốc gia cổ đại phương đông

Nêu những thành tựu văn hóa lớn của các quốc gia phương Đông cổ đại.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các quốc gia cổ đại phương đông

Các quốc gia cổ đại phương Đông hình thành ở: A. Hoàng Hà B. Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ và Trung Quốc C. Trường Giang D. Sông Hằng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các quốc gia cổ đại phương Đông

Các quốc gia cổ đại phương Đông có mấy quốc gia? Kể tên các?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Kiểu hướng động của thân và rễ cây

Thân và rễ của cây có các kiểu hướng động như thế nào?
A. Thân hướng sáng dương và hướng trọng lực âm, rễ hướng sáng âm và hướng trọng lực dương.
B. Thân hướng sáng âm và hướng trọng lực âm, rễ hướng sáng dương và hướng trọng lực dương.
C. Thân hướng sáng âm và hướng trọng lực dương, rễ hướng sáng dương và hướng trọng lực âm
D. Thân hướng sáng dương và hướng trọng lực dương, rễ hướng sáng âm và hướng trọng lực âm.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay