hướng trên bản đồ

2 kết quả phù hợp trong mục hướng trên bản đồ
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm bản đồ

Bản đồ là gì ? Làm thế nào để xác định được phương hướng trên bản đồ

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về bản đồ

Bản đồ là gì ? em hãy nêu cách xác định phương hướng trên bản đồ dựa vào kinh tuyến ? Các đối tượng địa lí thường được thể hiện trên bản đồ bằng những loại kí hiệu nào?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay