hypebol

27 kết quả phù hợp trong mục hypebol
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tâm sai của elip

Bài 2:Trong mặt phẳng toạ độ 0xy,cho elip (E) có phương trình chính tắc

Resized Image1,Tìm tâm sai của elíp
2,Tìm toạ độ của điểm M trên (E) sao cho MF1-MF2= 2 (trong đó F1,F2 lần lượt là tiêu điểm của elíp nằm bên trái và bên phải trục 0y)
3,Viết phương trình của hypebol có các tiêu điểm F1;F2 và đi qua Điểm
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập hay về Đường hypebol

Cho elip .Lập phương trình đường tròn đi qua các giao điểm của hai elip và hypebol.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ điểm thuộc Hyperbol

Cho điểm và Hyperbol có phương trình: a. Tìm tọa độ điểm thuộc Hyperbol sao cho đoạn ngắn nhất.b. Chứng tỏ rằng nếu đoạn ngắn nhất, thì vuông góc với tiếp tuyến tại của Hyperbol
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình chính tắc của Hyperbol

Lập phương trình chính tắc của Hyperbol, biết hai tiêu điểm , độ dài trục thực bằng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm

Cho hypebol .Viết phương trình đường thẳng đi qua cắt hypebol tại sao cho là trung điểm của
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đồ thị lực tương tác Culông

Đồ thị biểu diễn lực tương tác Culông giữa hai điện tích quan hệ với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích là đường:
A. hypebol B thẳng bậc nhất C. parabol D. elíp

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình chính tắc của Hyperbol

Lập phương trình chính tắc của Hyperbol với là trục thực, tổng hai bán trục , phương trình hai tiệm cận ) Tính độ dài các bán trục, vẽ Hyperbol.) Lập phương trình tiếp tuyến của Hyperbol song song với đường thẳng có phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chuyển phương trình của (H) về dạng chính tắc Viết phương trình Hyperbol

Cho Hyperbol có phương trình: a. Chuyển phương trình của về dạng chính tắc. Tìm tọa độ các đỉnh, tọa độ các tiêu điểm, tính tâm sai, các đường tiệm cận của và xác định phương trình tham số của b. Viết phương trình Hyperbol liên hợp của . Tìm các thuộc tính của và xác định phương trình tham số của .c. Lập phương trình tham số của đường tròn đường kính và tìm giao điểm của với .d. Viết phương trình chính tắc và phương trình tham số của Elip có tiêu điểm trùng với tiêu điểm của và ngoại tiếp hình chữ nhật cơ sở của .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định phương trình tham số của (H)

Hyperbol có phương trình: a. Đưa Hyperbol về dạng chính tắcb. Xác định tọa độ tâm, tiêu điểm , các đỉnh và các đường tiệm cận của .c. Xác định phương trình tham số của
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh điều kiện cần và đủ để đường thẳng nối 2 điểm phân biệt

Xét điểm có tọa độ cho bởi: a. Chứng minh rằng khi thay đổi, điểm vạch trên một nhánh của Hyperbol . Xác định tọa độ tiêu điểm của Hyperbol đó.b. Chứng minh điều kiện cần và đủ để đường thẳng nối điểm phân biệt đi qua một tiêu điểm của là:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình quỹ tích các tâm K của đường tròn

Cho điểm với và đường tròn . Lập phương trình quỹ tích các tâm của đường tròn luôn đi qua và tiếp xúc với .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình chính tắc và phương trình tham số của Hyperbol

Lập phương trình chính tắc và phương trình tham số của Hyperbol có cùng hình chữ nhật cơ sở với có phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình chính tắc và phương trình tham số của Hyperbol

Lập phương trình chính tắc và phương trình tham số của Hyperbol biết:a. Có các tiêu điểm trên , độ dài trục ảo bằng và hai đường tiệm cận vuông góc với nhau.b. Đi qua điểm và mỗi đường tiệm cận tạo với trục hoành một góc
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình Hyperbol (H) có một đỉnh trên trục thực

Lập phương trình Hyperbol có một đỉnh trên trục thực là và đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật cơ sở của là:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính theo k diện tích hình thoi với 4 đỉnh

Cho Hyperbol . Gọi là đường thẳng qua có hệ số góc là đường thẳng qua và vuông góc với a. Tìm điều kiện đối với để đều cắt b. Tính theo diện tích hình thoi với đỉnh là giao điểm của c. Xác định để hình thoi ấy có diện tích nhỏ nhất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính độ dài AB Tìm tọa độ điểm C thuộc (H)

Cho Hyperbol và đường thẳng có phương trình: a. Chứng minh rằng với . Tính độ dài b. Tìm tọa độ điểm thuộc sao cho cân tại
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm quỹ tích trung điểm I của AB

Cho Hyperbol có phương trình: . Đường thẳng có phương không đổi cắt tại . Tìm quỹ tích trung điểm của
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng qua M cắt (H) tại A và B

Trên mặt phẳng tọa độ cho Hypebol: và điểm . Viết phương trình đường thẳng qua cắt tại sao cho là trung điểm của
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ các tiêu điểm, tọa độ các đỉnh và viết phương trình các đường tiệm cận

Trong mặt phẳng cho hypebol có phương trình : . Tìm tọa độ các tiêu điểm, tọa độ các đỉnh và viết phương trình các đường tiệm cận của Viết phương trình các tiếp tuyến của biết các tiếp tuyến đó đi qua điểm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách từ tiêu điểm đến các tiệm cận

Cho Hyperbol có phương trình: a. Tính độ dài phần đường tiệm cận chắn bởi hai đường chuẩn.b. Tính khoảng cách từ tiêu điểm đến các tiệm cậnc. Chứng minh rằng chân đường vuông góc hạ từ một tiêu điểm tới các đường tiệm cận nằm trên đường chuẩn.


< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay