hypebol

27 kết quả phù hợp trong mục hypebol
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tùy theo các giá trị của m, hãy xác định khi nào thì (Cm) là elip

Cho họ đường cong có phương trình: trong đó là tham số Tùy theo các giá trị của , hãy xác định khi nào thì là elip, khi nào là Hypebol? Giả sử là một điểm tùy ý trên đường thẳng không thuộc trục hoành. Chứng minh rằng với mỗi điểm luôn luôn có đường cong của họ đi qua . Hỏi trong số đường cong đó có bao nhiêu elip và bao nhiêu Hypebol?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định các tiêu điểm

Cho elip: Xác định các tiêu điểm , tâm sai và vẽ elip. là một điểm bất kì trên elip. Chứng tỏ rằng tỷ số khoảng cách từ tới tiêu điểm phải và tới đường thẳng có giá trị không đổi. Cho đường tròn (): Xét đường tròn () di động nhưng luôn luôn đi qua tiêu điểm phải và tiếp xúc ngoài với đường tròn (). Chứng tỏ rằng các tâm của đường tròn () nằm trên một Hypebol cố định. Viết phương trình của hypebol đó.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định các tiêu điểm Viết phương trình của hypebol

Cho elip: Xác định các tiêu điểm , tâm sai và vẽ elip. là một điểm bất kì trên elip. Chứng tỏ rằng tỷ số khoảng cách từ tới tiêu điểm phải và tới đường thẳng có giá trị không đổi. Cho đường tròn (): Xét đường tròn () di động nhưng luôn luôn đi qua tiêu điểm phải và tiếp xúc ngoài với đường tròn (). Chứng tỏ rằng các tâm của đường tròn () nằm trên một Hypebol cố định. Viết phương trình của hypebol đó.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng tích số các khoảng cách từ một điểm

Trong mặt phẳng cho điểm và đường thẳng . Chứng minh rằng tập hợp các điểm có tỉ số các khoảng cách từ đó đến và khoảng cách từ đó đến bằng là một hypebol Chứng minh rằng tích số các khoảng cách từ một điểm trên đến hai đường tiệm cận của nó là một hằng số.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh khoảng cách từ một điểm bất kỳ của hypebol đến các tiệm cận là một số

Chứng minh rằng khoảng cách từ một điểm bất kỳ của hypebol đến các tiệm cận của nó là một số không thay đổi.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình chính tắc của hypebol biết: Nửa trục thực bằng 4, nửa tiêu cự bằng 10

Lập phương trình chính tắc của hypebol biết:a) Nửa trục thực bằng , nửa tiêu cự bằng . b) Tiêu cự bằng và một tiệm cận là .c) Tâm sai và hypebol qua điểm .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho hypebol Tìm độ dài trục ảo, trục thực, tâm sai, tiêu điểm

Cho hypebol .Tìm độ dài trục ảo, trục thực, tâm sai, tiêu điểm của hypebol, vẽ hypebol .


< Lùi ... 1 2 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay