ích lợi của vi khuẩn

1 kết quả phù hợp trong mục ích lợi của vi khuẩn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ích lợi của vi khuẩn

Câu 1:Trình bày ích lợi của vi khuẩn?
Câu 2: Kể tên 5 loại cây lương thực và 5 loại cây công nghiệp.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay