iot

10 kết quả phù hợp trong mục iot
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của các hooc môn tuyến giáp

Trình bày vai trò của các hooc môn tuyến giáp. Hãy nêu ý nghĩa của cuộc vận động ‘Toàn dân dùng muối I ốt’’.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hiện tượng con người thiếu iot

Câu1) Một cây ngày dài có độ dài đêm tiêu chuẩn là 9 giờ sẽ ra hoa.
a. Phải hiểu độ dài đêm tiêu chuẩn là 9 giờ thế nào cho đúng?
b. Cho ví dụ một quang chu kì cụ thể để cây này có thể ra hoa.
c. Cây này có thể ra hoa được không trong quang chu kì: 12 giờ chiếu sáng/ 6 giờ trong tối/ bật sáng trong tối/ 6 giờ trong tối?
Câu 2) Tại sao thiếu iốt trong thức ăn và nước uống, động vật non và trẻ em chậm hoặc ngừng lớn, chịu lạnh kém, não ít nếp nhăn, trí tuệ thấp?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hậu quả của thiếu iot

Tại sao thiếu iốt trong thức ăn và nước uống, động vật non và trẻ em chậm hoặc ngừng lớn, chịu lạnh kém, não ít nếp nhăn, trí tuệ thấp?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng của tuyến giáp

Chức năng của tuyến giáp? Nêu ý nghĩa của cuộc vận động"toàn dân dùng muối iốt"

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân của bệnh bướu cổ

Giải thích nguyên nhân của bệnh bướu cổ ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khí lý tưởng tuân theo Định luật

Khí lý tưởng tuân theo Định luật. A. Bôilơ - Mariốt B. Sác – lơ C. ĐLuật B – M và Sác lơ D. Không tuân theo ĐL nào.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Định luật Bôilơ - Mariốt

Biểu thức của định luật Bôilơ - Mariốt là.
A. frac{P}{T} = Const B. frac{P}{V} = Const C. P.V = Const D. P – V = Const.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự hình thành các giọt sương

Hãy giải thích sự hình thành các giọt sương vào sáng sớm.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

định luật Bôilơ - Mariôt

Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật Bôilơ - Mariôt
A. frac{P_{1}}{V_{1}}=frac{P_{2}}{V_{2}} B .P_{1}V_{1}=P_{2}V_{2} C. frac{V_{1}}{P_{1}}=frac{V_{2}}{P_{2}} D. P_{1}+V_{2}=P_{2}+V_{2}

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất của naphtalen và iot

Naphtalen và Iot dễ thăng hoa và không dẫn điện vì:

A. Naphtalen và Iot thuộc mạng tinh thể phân tử, các liên kết yếu nên dễ tách khỏi bề mặt của tinh thể, do đó dễ thăng hoa và không dẫn điện

B. Naphtalen và Iot thuộc mạng tinh thể kim loại

C. Naphtalen và Iot thuộc mạng tinh thể ion

D. Naphtalen và Iot thuộc mạng tinh thể nguyên tử, các liên kết yếu nên dễ bị phá vỡ khi có tác nhân từ bên ngoài, do đó dễ thăng hoa và không dẫn điện< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay