javen

4 kết quả phù hợp trong mục javen
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nhận biết các chất


Câu I: Chỉ được dùng thêm tối đa hai hóa chất hãy trình bày cách nhận biết các dung dịch mất nhãn sau:

Resized Image
Câu II: Từ nguyên liệu đầu là muối ăn, đá vôi, nước và các điều kiện có đủ. Viết phương trình hóa học điều chế nước Javen, clorua vôi, dung dịch axit clohidric

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định công thức hai muối trong hỗn hợp

Câu I: Chỉ được dùng thêm tối đa hai hóa chất hãy trình bày cách nhận biết các dung dịch mất nhãn sau:
Resized Image
Câu II: Từ nguyên liệu đầu là muối ăn, đá vôi, nước và các điều kiện có đủ. Viết phương trình hóa học điều chế nước Javen, clorua vôi, dung dịch axit clohidric
Câu III: Cho 32,1 gam hỗn hợp hai muối của kali là KX và KY (X,Y là hai halogen thuộc hai chu kì liên tiếp và M_{x}< M_{y}) vào dung dịch AgNO_{3} dư, thu được 49,35 gam kết tủa. Xác định công thức hai muối và phần trăm khối lượng của chúng trong hỗn hợp.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phương trình điều chế Javen

Từ pi rit sắt,muối ăn,nước và chất xúc tác thích hợp hãy viết các phương trình điều chế : FeCl3,FeSO4,nước Javen.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Clo tác dụng với natri hiđroxit

Clo tác dụng với natri hiđroxit
A. tạo thành muối natri clorua và nước.
B. tạo thành nước javen.
C. tạo thành hỗn hợp các axit.
D. tạo thành muối natri hipoclorit và nước.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay