kẽm

5 kết quả phù hợp trong mục kẽm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích hidro

1.Một hợp chất khí X có thành phần trăm theo khối lượng là: 94,12%S và 5,88%H. Hãy lập công thức hóa học của hợp chất, biết tỉ khối của khí X đối với hidro là 17.
2. Cho 32,5 g kẽm ( Zn) tác dụng vừa đủ với dung dịch axit clo hidric ( HCl), thu được ZnCl2 và khí H2
a- Viết PTHH xảy ra
b- Tính khối lượng axit hidric tham gia phản ứng
c- Tính thể tích hidro thu được ở điều kiện tiêu chuẩn.
d- Nếu thay Zn bằng Al, muốn có thể tích H2 (đktc) như trên thì cần bao nhiêu gam Al.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nhóm các nước kém phát triển ở Châu Phi

Nhóm các nước kém phát triển nhất nằm ở khu vực nào ở Châu Phi ?
A. Bắc Phi B. Nam Phi C. Hạ Sahara D.Tây Phi

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân chính gây xói mòn

Nguyên nhân chính gây xói mòn là:
a.Do canh tác lạc hậu b.Do mưa lớn và địa hình dốc
c.Do đất có nhiều cát sỏi d.Do kết cấu đất kém

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Rượu etylic phản ứng được với kim loại nào sau đây?

Rượu etylic phản ứng được với kim loại nào sau đây?

A. Đồng.

B. Kẽm.

C. Kali

D. Nhôm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

kim loại làm vật dẫn điện

. Chọn câu phát biểu đúng:
Ba kim loại thường dùng để làm vật dẫn điện là:
A. Chì, vônfram, kẽm B. Thiếc, vàng, nhôm C. Đồng, nhôm, sắt D. Đồng, vônfram, thép< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay