khảo sát vẽ đồ thị hàm số

1 kết quả phù hợp trong mục khảo sát vẽ đồ thị hàm số
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát vẽ đồ thị

Câu 1 cho hàm số

Resized Image

a) khảo sát vẽ đồ thị (c )
b) với giá trị nài của m thì đường thẳng y= cắt đồ thị ( c) tại 2 điểm phân biệt. Tìm tập hợp trung điểm đó .< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay