kháng chiến nguyên mông

3 kết quả phù hợp trong mục kháng chiến nguyên mông
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đời sống của người việt cổ thời Văn Lang Âu Lạc

Câu 1 Em có nhận xét gì về đời sống vật chất và tinh thần của người Việt cổ thời Văn Lang – Âu Lạc?
- Sống đơn sơ, giản dị, hòa nhập với thiên nhiên (dẫn chứng: ăn, trang phục, nhà ở…)
- Đời sống tinh thần phong phú, đa dạng: các phong tục tập quán, ca múa, lễ hội, tín ngưỡng…
Câu 2
Nguyên nhân thắng lợi của 3 lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên?

+ Nhà Trần có vua hiền, tướng tài, triều đình quyết tâm đoàn kết nội bộ và đoàn kết nhân dân chống xâm lược…
+ Nhà Trần vốn được lòng dân bởi những chính sách kinh tế của mình Rightarrow nhân dân đoàn kết xung quanh triều đình vâng mệnh kháng chiến…

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự kiện thời gian kháng chiến nguyên mông

Em hãy điền những sự kiện lịch sử sao cho phù hợp với thời gian trong cuộc kháng chiến chống Mông – Nguyên của nhà Trần ( 5 điểm).
Tháng 1-1258………………………………………………………………………..
Ngày 29-1-1258…………………………………………………………………….
Năm1285…………………………………………………………………………....
Tháng 5-1285………………………………………………………………………..
Tháng 12-1287………………………………………………………………………
Tháng 1-1288………………………………………………………………………..
Tháng 4-1288………………………………………………………………………..

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa ba lần kháng chiến mông nguyên

Em hãy trình bày ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay