kháng nguyên

1 kết quả phù hợp trong mục kháng nguyên
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoạt động của lim phô bào

Hoạt động nào của lim phô bào :
a. Tiết kháng thể vô hiệu hoá kháng nguyên ; b. Thực bào bảo vệ cơ thể ;
c. Tự tiết chất bảo vệ cơ thể ; d. Tiết men phá huỷ .< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay